радно време 7 - 20 ч, суботом, недељом и празницима: 8 - 18 ч

Документа

Информатор

2021.

Стање на рачуну

Стање залиха у централном магацину на дан

Правилник о управљању сукобом интереса у Дому здравља “Др Симо Милошевић”

Финансијски план за 2021.

2020.

2019.

2018.

2017.

Стање залиха лекова и медицинског материјала на дан 31.12.2017.

Завршни рачун 2017.

Финансијски план за 2017.

План јавних набавки 2017.

2016.

2015.

2014.

Садржај стране