радно време 7 - 20 ч, суботом, недељом и празницима: 8 - 18 ч

Дом здравља „Др Симо Милошевић“ Чукарица

Адреса: Пожешка 82, 11030, Београд

Радно време

Радним данима:

пре подне 07:00 – 13:30 часова

поподне 13:30 – 20:00 часова

Суботом, недељом и празником:

пре подне 08:00 –13:00 часова

поподне 13:00 – 18:00 часова

Матични број: 7009429
Шифра делатности: 86,2

Телефон: +381 11 3538 303
Факс: +381 11 2545270
E-mail: office@dzcukarica.rs, direktor@dzcukarica.rs

Менаџмент Дома здравља

в.д. ДИРЕКТОРА

Спец. др мед.  МИЛЕНА НОВАКОВИЋ
Специјалиста опште медицине

011 3538-303
direktor@dzcukarica.rs

ГЛАВНА СЕСТРА ДОМА ЗДРАВЉА
ДРАГАНА КОВАЧЕВИЋ, струковна медицинска сестра

011 3538-302
glavnasestra@dzcukarica.rs

ПОСЛОВНИ СЕКРЕТАР ДОМА ЗДРАВЉА
ВЕРА ПЕТРОВИЋ

011 3538-303
office@dzcukarica.rs

РУКОВОДИЛАЦ ПРАВНИХ, КАДРОВСКИХ И АДМИНИСТРАТИВНИХ ПОСЛОВА
БОЈАНА СИМОНОВИЋ, дипломирани правник

011 3538- 344
pravnasluzba@dzcukarica.rs

РУКОВОДИЛАЦ EКОНОМСКО ФИНАНСИЈСКИХ ПОСЛОВА

КАТАРИНА ДРАГОВИЋ, дипломирани економиста

011 3538- 343
ekonomskofinansijska@dzcukarica.rs

ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА ЗА МЕДИЦИНСКА ПИТАЊА
ПРИМ. ДР АЛЕКСАНДРА КОСТИЋ,  специјалиста гинекологије и ендокринологије

011 3538-380
ginekologijabb@dzcukarica.rs

НАЧЕЛНИК ОГРАНКА БАНОВО БРДО
Спец. др мед. ВАСИЛИЈЕ КОРУГИЋ, специјалиста епидемиологије

ОДГОВОРНА СЕСТРА ЗА ОГРАНАК БАНОВО БРДО
ЈАСМИНКА ЛАКИЋ, медицинска сестра

011 3538-446
banovobrdo@dzcukarica.rs

НАЧЕЛНИК ОГРАНКА ЖАРКОВО
ДР АЛЕКСАНДАР ЂОРЂЕВИЋ,  специјалиста гинекологије 

011 2050-461

ОДГОВОРНА СЕСТРА ЗА ОГРАНАК ЖАРКОВО
СЛАЂАНА САМАРЏИЋ, струковна медицинска сестра

01102050-401
zarkovo@dzcukarica.rs 

НАЧЕЛНИК ОГРАНКА ЖЕЛЕЗНИК

ДР МИЛИЦА ПУЦАР, специјалиста опшсте медицине

011 2052-911

ОДГОВОРНА СЕСТРА ЗА ОГРАНАК ЖЕЛЕЗНИК
МАРИНА ВАСИЉЕВИЋ, медицинска сестра 

011 2052-901
zeleznik@dzcukarica.rs

ШЕФ ЗДРАВСТВЕНЕ СТАНИЦЕ УМКА
ДР  НЕБОЈША МАРКОВИЋ,  доктор медицине

011 8026-553

ОДГОВОРНА СЕСТРА ЗДРАВСТВЕНЕ СТАНИЦЕ УМКА
МАРА ПАНТЕЛИЋ, медицинска сестра 

011 8026-502
umka@dzcukarica.rs

ШЕФ ЗДРАВСТВЕНЕ СТАНИЦЕ СРЕМЧИЦА
ДР МИЛИЦА ВУКАДИНОВИЋ,  специјалиста опште медицине

011 2526-109

ОДГОВОРНА СЕСТРА ЗДРАВСТВЕНЕ СТАНИЦЕ СРЕМЧИЦА
ДРАГАНА ПЕТРОВИЋ, медицинска сестра 

011 2524-393         
sremcica@dzcukarica.rs

НАЧЕЛНИК ОПШТЕ МЕДИЦИНЕ 
ДР ВЕРОСЛАВА МАКСИМОВИЋ, специјалиста опште медицине

ШЕФ СЛУЖБЕ ОПШТЕ МЕДИЦИНЕ ЖАРКОВО
ДР ВЕСНА ЧИВТЕЛИЋ, специјалиста опште медицине

ШЕФ ОПШТЕ МЕДИЦИНЕ  ЖЕЛЕЗНИК

ДР МИЛИЦА ПУЦАР, специјалиста опште медицине

НАЧЕЛНИК СЛУЖБЕ ЗА ФИЗИКАЛНУ МЕДИЦИНУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

ДР НЕВЕНА ЈЕЛИЋ ЈАКОВЉЕВИЋ, специјалиста физикалне медицине и рехабилитације

НАЧЕЛНИК СЛУЖБЕ ЗА ЛАБОРАТОРИЈСКУ ДИЈАГНОСТИКУ
МР СЦ. МЕД. ДР ВУЈОВИЋ АЛЕКСАНДРА , Специјалиста  клиничке биохемије

НАЧЕЛНИК СЛУЖБЕ ЗА РАДИОЛОШКУ И УЛТРАЗВУЧНУ ДИЈАГНОСТИКУ
ДР ДРАГАНА ПЕТРОВИЋ, специјалиста радиологије

НАЧЕЛНИК СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО КОНСУЛТАТИВНЕ СЛУЖБЕ
ДР СЛАЂАНА БИСКУПОВИЋ, специјалиста интерне медицине

НАЧЕЛНИК СЛУЖБЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ
ДР ЈЕЛЕНА МИТРОВИЋ, специјалиста педијатрије

ШЕФ ОДЕЉЕЊА СОЦИЈАЛНЕ МЕДИЦИНЕ И ЗДРАВСТВЕНО ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА
ДР ОЛИВЕРА ЛУКИЋ, специјалиста социјалне медицине

НАЧЕЛНИК СЛУЖБЕ СТОМАТОЛОШКЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ
ДР ЗОРАН ГАЗИВОДА, спец. oралне хирургије

ШЕФ ОДЕЉЕЊА КУЋНОГ ЛЕЧЕЊА 
ДР ЈЕЛЕНА ЧВОРОВИЋ, др опште медицине

Историјат

Симо Милошевић
Првих послератних година Другог свестског рата некадашња територија садашње општине Чукарица је припадала Седмом рејону као и здравствене станице које су се налазиле на њеној територији, па се наша здравствена установа у почетку називала „Седми дом здравља“. Педесетих година прошлог века Чукарица је добила статус Општине. После деценије, развојем индустрије на Чукарици долази до потребе за централизованом здравственом заштитом. Први објекат био је у Орфелиновој улици на Бановом брду (општа медицина, лабораторија, и зубно-лекарска поликлиника). Прва дечија амбуланта налазила се преко пута обданишта Свети Сава у старој згради која више не постоји. Савет за народно здравље општине Чукарица 1962. године одобрава изградњу Дома народног здравља, због потребе сконцентрисања комплетне здравствене службе на подручју Општине. После три године у Пожешкој улици 82 ниче двоспратна зграда где ће се грађани Чукарице како тада тако и дан данас лечити. Давне 1965-те године из зграде у Косте Главинића, Орфелинове, Лазара Кујунџића у нове просторије пресељавају се службе и отварају се нове које ће добрим руководиоцима и стручним кадром, пружати здравствене услуге својим грађанима. Здравствена установа је добила име Дом здравља „Др Симо Милошевић“ Чукарица, по истакнутом лекару учеснику Народноослободилачке борбе и члану Извршног одбора АВНОЈ-а. Рођен 1896. године у селу Каменари у Боки которској вођен жељом да постане лекар и да помаже болесном народу, докторирао је 1926., а потом је у Хамбургу и Паризу специјализирао бактериологију. Све време Другог светског рата несебично је помагао и радио као лекар на фронту и ослобођеним деловима Црне Горе, Боке и Санџака. Јуна 1943.године за време Пете офанзиве у НОБ-и и тешко је рањен, пребачен у село Врбницу где је био заробљен и убијен. Иза себе је оставио седамдесет научних радова из области медицине, који су објављени у земљи и иностранству.

Данас

Дом здравља „Др Симо Милошевић“ – Чукарица је институција примарног нивоа здравствене заштите  посвећена квалитетном пружању услуга и задовољењу потребе за здравственом заштитом становништва у складу са захтевима савременог друштва.      Афирмише примену научних, технолошких и биомедицинских достигнућа и спровођење најсавременијих стандарда и протокола промоције, превенције, дијагностике, лечења, психо-социјалне подршке, физикалне рехабилитације и палијативног збрињавања из области  јавног здравља.     Уз велику штедњу, рационализацију и велики број донација, у последњих 6 година, направили смо себи стратешке циљеве за обнову инвентара па смо тако купили много апарата, којима одржавамо високе стандарде у дијагностици и лечењу на примарној здравственој заштити. 

 •  Куповином аутоклава и формирањем одсека за централну стерилизацију постижемо виши ниво и квалитет у свом раду.
 • Купљено је преко 150 рачунара уз 100 добијених донацијом, тако да у нашој установи функционише тренутно око 300 рачунара. Подигли смо информациони систем на завидан ниво.
 • Зановили смо и стоматолошку службу са пет стоматолошких машина, које нису обновљење последњих 30 година. Такође смо унапредили и стоматолошку дијагностику куповином ортопан апарата. 
 • Купљена су 2 ултразвучна апарата са по 3 сонде, тако да се ултразвучна дијагностика сада обавља у свим огранцима дома здравља.
 • Такође је обновљена апаратура на служби офталмологије, са 2 бинокуларна микроскопа и рефрактометром.
 • Обновљено је око 15 апарата за физикалну медицину и рехабилитацију, чије се услуге пружају на 3 објекта: Бановом брду, Железнику и Умци.
 • Куповином и донацијама зановили смо возни парк – 18 нових аутомобила.

Свим лекарима и патронажним сестрама у протеклом периоду обновили смо средства за рад – тензиометре, високог квалитета.
Све просторије су климатизоване, укључујући и чекаонице.
Запосленима су замењене радне столице у 80% од постојећих.
Сваке године се обнавља заштитна радна обућа или одећа.

Од 2009-е године радили смо пуно на сређивању радног амбијента у свим огранцима дома здравља како бисмо створили лепше услове за рад запосленима и боље услове за лечење наших пацијената.

Потпуно су реновирани објекти : амбуланта у Рушњу, амбуланта Чукаричка падина, објекат Умка реновиран у целости, Жарково је такође комплетно реновиран огранак, као и Железник и Баново брдо.

Захваљујући општини Чукарица, издвојена су средства за уређење четвртог спрата нашег дома здравља, простор од 680 м² у потпуности је уређен и адаптиран за потребе проширења капацитета Дома здравља.

Осим тога што је објекат на Бановом брду у Пожешкој, реновиран после 45 година постојања те зграде, као већа инвестиција на коју смо посебно поносни, а финансирана је од стране Градског секретаријата за здравство, добили смо спољашњи лифт, толико неопходан згради са четири спрата. Тако су сви наши пацијенти стари немоћни , мајке са бебама у колицима , инвалиди, добили могућност да се олакшано крећу по свим спратовима и службама дома здравља.

У мају 2016. године добили смо награду „Српског лекарског друштва“ за организацију здравствене службе.

Дом здравља је Акредитована здравствена установа од децембра 2013 . г. и реакрдитована 2017. г. на 7 година, која спроводи медицинску едукацију као наставна база за „Високу здравствену школу струковних студија у Београду“.

Протеклих година у Дому здравља посвећивала се велика пажња како лечењу тако и здравствено васпитном раду који се спроводи по утврђеној методологији у свим службама и одељењима. Усмерен је на заштиту, очување и унапређење здравља, откривањем и сузбијањем ризичних фактора, стицањем знања, вештина и навика, односно промена у понашању у циљу здравог начина живота. Дом здравља је издвојио средства за прављење сопствених лифлета и агитки. Поред индивидуалних и групних услуга, спроводе се и здравствено промотивне активности бројним манифестацијама, трибинама, стручним кампањама – како у самом Дому здравља, тако и ван њега.

 • Редовно се организују предавања у оквиру континуиране медицинске едукације, за све запослене здравствене раднике, а неретко и наше пацијенте.Таква дешавања се реализују у посебној, веома комфорној сали, која служи за ту намену
 • Саветовалиште за младе је пројекат који смо прихватили као први дом здравља 2000. године у оквиру Светског дана здравља, са почетком 2015.године прославили смо петнаест година постојања.
 • Наше саветовалиште за гојазност отворено давне 2001. године још увек интезивно ради, а посебна сатисфакција нам је то што долазе наши суграђани и из осталих удаљених општина Београда.
 • Превентивни центар активно ради на превенцији свих незаразних болести пре свега на превенцији остеопорозе, дијабетеса, раног откривања карцинома на дебелом цреву , кардиоваскуларних болести, пушења.
 • Били смо први дом здравља који је прихватио европски пројекат BABY-FRIENDLY 1994. године, који је почео интезивно да ради на промоцији дојења која има неизмерни значај у одгоју наше деце. У оквиру овог пројекта, основана је и школа за труднице, у којој се оне психофизички припремају за порођај.

Наша установа укључена је у реализацију два велика скрининга, према националним програмима одобреним од стране Владе Републике Србије, а то су рано откривање карцинома на грлићу материце и рано откривање карцинома на дебелом цреву.
И у једном и у другом скринингу имамо веома значајне и добре резултате а посебно се истичемо у скринингу за карцином дебелог црева јер смо уз добру сарадњу и организацију са Центром за једнодневну хирургију при Клиничком центру Србије и удружењем coloproktologa успели да скратимо време чекања за потпуну дијагностику тако да наши пацијенти бивају оперисани у најкраћем могућем року на Првој хируршкој клиници, те су многи од њих којима је у почетној фази откривен карцином на дебелом цреву у потпуности излечени.

Здравствени тимови нашег Дома здравља, пружали су помоћ и избеглима из Сирије током 2016.године. Запослени из ове установе су уз редован рад пружали сву потребну помоћ настрадалима у поплавама које су задесиле нашу земљу 2014. године ораганизованим даноноћним радом у прихватилиштима на нашој Општини. Активно смо радили и учествовали у збрињавању за време бомбардовања 1999. године.

Директор Дома здравља

Директор
Спец. др мед.  Милена Новаковић, Решењем Министарства здравља, постављена је  28.07.2023. године за  вршиоца дужности  Директора  Дома здравља „Др Симо Милошевић“  Чукарица

 

– Рођена је 02.01.1973. године

– Основну и средњу медицинску школу  завршила у Шапцу

– На Медицинском  факултету Универзитета у Београду  стекла звање доктора медицине

– Специјалиста опште медицине

Радила од 2005
– 2017. године у амбуланти Дома здравља ,,Др Симо Милошевић“ у Рушњу

У току пандемије Covid 19 од 2020 – 2022. године ангажована у Ковид амбуланти Железник

Од 2022. године начелник Службе опште медицине огранак Жарково

Мајка двоје деце

Органи и тимови Дома здравља

УПРАВНИ ОДБОР

1. АЛЕКСАНДАР ТОМИЋ – Председник

2. прим. др Марина Радоичић, спец. офталмологије – члан

3. КАТAРИНА РАДОЈКОВИЋ, дипл. правник – члан

4. ВУКАШИН КУЗМАНОВИЋ – члан

5. МИЛИЦА КАРАКАШ – члан

НАДЗОРНИ ОДБОР

1. МИЛИВОЈЕ РУПИЋ – Председник

2. БОЖО РАЈКОВИЋ – члан

3. ПСИХОЛОГ ВИОЛЕТА ЗОРАЈА – члан

СТРУЧНИ САВЕТ

1. ДР НАДА МРАОВИЋ-КОШАРАЦ, спец.радиологије-председник

2. ДР АНИТА ХАСАНИ, спец. педијатрије-члан

3. ДР КАТАРИНА ЛАЗОВИЋ, спец.опште медицине-члан

4. ДР МИРЈАНА МАРКОВИЋ, спец.психијатрије – члан

5. ДР ГОРДАНА ТЕШИЋ, спец.опште стоматологије – члан

ЕТИЧКИ ОДБОР

1. ПРИМ. ДР АЛЕКСАНДРА КОСТИЋ,  специјалиста гинекологије и акушерства

2. ДР ДРАГАНА МЕЛЕНТИИЈЕВИЋ, специјалиста опште медицине

3. МАРИЈАНА ЋИРИЛОВИЋ, дипломирани социјални радник

Садржај стране