радно време 7 - 20 ч, суботом, недељом и празницима: 8 - 18 ч

Јавне набавке у 2021. године

 

 

 

 

Набавка галенских лекова – масти и капи за потребе Дома здравља „Др Симо Милошевић“, референтни број 33/21

документ у прилогу

Одлука о додели Уговора Набавка галенских лекова – масти и капи за потребе Дома здравља „Др Симо Милошевић“ референтни број 33/21

документ у прилогу

 

Набавка намештаја за потребе Дома здравља, референтни број 32/21

документ у прилогу

 

Одлука о додели Уговора Намештај за потребе Дома здравља, референтни број 32/21

Документ у прилогу

 

Набавка стоматолошког ситног инвентара, рферентни број. 31/21

Документ у прилогу

 

Одлука о додели Уговора Набавка стоматолошког ситног инвентара, рферентни број. 31/21

Документ у прилогу

Набавка рачунарске опреме за потребе Дома здравља, референтни број. 29/21

Документ у прилогу

Одлука о додели Уговора – Набавка рачунарске опреме за потребе Дома здравља, референтни број. 29/21

Документ у прилогу

Набавка новогодишњих вредносних поклон ваучера за децу запослених у Дому здравља „Др Симо Милошевић“, референтни број. 30/21

Документ у прилогу

Одлука о додели Уговора-Набавка новогодишњих вредносних поклон ваучера за децу запослених у Дому здравља „Др Симо Милошевић“, референтни број. 30/21

Документ у прилогу

 

Набавка универа и окова за потребе Дома здравља, референтни број 28/21

Документ у прилогу

Одлука о додели Уговора- Набавка универа и окова за потребе Дома здравља, референтни број 28/21

Документ у прилогу

Набавка услугe мобилне телефоније за потребе Дома Здравља „Др Симо Милошевић, референтни број 26/21

Документ у прилогу

Набавка услугe мобилне телефоније за потребе Дома Здравља „Др Симо Милошевић, референтни број 26/21

Документ у прилогу

Набавка услуге замене процесорске плоче на телефонској централи, рефернтни бр. 25/21

Документ у прилогу

Одлука о додели Уговора – Набавка услуге замене процесорске плоче на телефонској централи, рефернтни бр. 25/21

Документ у прилогу

Набавка клима уређаја са услогом монтаже за потребе Дома здравља, референтни број 24/21

Документ у прилогу

Одлука о додели уговора – Набавка клима уређаја са услогом монтаже за потребе Дома здравља, референтни број 24/21

Документ у прилогу

„Набавка услуга ливења кивета“ Референтни број : 23/21

Документ у прилогу

Одлука о додели уговора „Набавка услуга ливења кивета“ Референтни број : 23/21

Документ у прилогу

Набавка “Здравствени периодични преглед лица професионално изложених затвореним изворима јонизујућих зрачења-Микронуклеусни тест”. Референтни бр: 22/21

Документ у прилогу

Одлука о додели уговора Набавка “Здравствени периодични преглед лица професионално изложених затвореним изворима јонизујућих зрачења-Микронуклеусни тест”. Референтни бр: 22/21

Документ у прилогу

Набавка „Услуга конективности, интернет и впн сервиса“. Референтни бр.20/21

Документ у прилогу

Одлука о додели уговора – Набавка „Услуга конективности, интернет и впн сервиса“. Референтни бр.20/21

Документ у прилогу

Набавка Дигиталног црно/белог принтера за стационарни ултразвучни апарат са гинеколошком сондом марке „SANOSCAPE“ Референтни бр.19/21

Документ у прилогу

Одлука о додели уговора – Набавка Дигиталног црно/белог принтера за стационарни ултразвучни апарат са гинеколошком сондом марке „SANOSCAPE“ Референтни бр.19/21

Документ у прилогу

Набавка услуге периодичне контроле мобилних уређаја и инсталације хидрантске мреже за гашење пожара и мерење отпора громобранске инсталације за потребе Дома здравља „Др Симо Милошевић“ Референтни бр.: 18/21

Документ у прилогу

Одлука о додели Уговора – Периодичне контроле мобилних уређаја и инсталације хидрантске мреже за гашење пожара и мерење отпора громобранске инсталације за потребе Дома здравља „Др Симо Милошевић“ Референтни бр.: 18/21

Документ у прилогу

Набавка радова Реконструкција и адаптација радног простора рендген одељења у  Дому здравља „Др Симо Милошевић“ Огранак Железник Референтни бр.: 17/21

Документ у прилогу

Одлука о додели Уговора – Реконструкција и адаптација радног простора рендген одељења у Дому здравља „Др Симо Милошевић“ Железник , референтни број 17/21

Документ у прилогу

Набавка и испорука резервних делова за рачунарску опрему Референтни бр.16/2021

Документ у прилогу

Одлука о додели уговора – Набавка и испорука резервних делова за рачунарску опрему Референтни бр.16/2021

Документ у прилогу

Набавка Услуга одржавање и поправке гасних инсталација и опреме  за потребе Дома здравља, рефернтни бр.15/21

Документ у прилогу

„Услуге  Оржавањa и поправке гасних инсталација и опреме за потребе Дома здравља „Др Симо Милошевић“ Референтни бр.: 15/21

Документ у прилогу

Набавка Услуга одржавање централног грејања  за потребе Дома здравља рефернтни бр.14/21

Документ у прилогу

Одлука о додели Уговора – Услуга одржавање централног грејања  за потребе Дома здравља рефернтни бр.14/21

Документ у прилогу

Набавке услуга одржавања лифта „Давид Пајић“, објекат Жарково, рефернтни бр.13/21

Документ у прилогу

Одлука о додели Уговора – услуга одржавања лифта „Давид Пајић“, објекат Жарково, рефернтни број 13/21

Документ у прилогу

Набавка Услуга одржавања беле технике за потребе Дома здравља, референтни бр.12/2021

Документ у прилогу

Одлука о додели уговора –     Услуга  Одржавање беле технике за потребе Дома здравља, референтни број 12/21

Документ у прилогу

Набавка стакла услуге и монтаже, референтни бр.11/21

Документ у прилогу

Одлука о додели уговора за набавку стакла услуге и монтаже, референтни бр.11/21

Документ у прилогу

Набавка Ауто гума за потребе Дома здравља, референтни бр. 10/21

Документ у прилогу

Одлука о додели уговора за набавку Ауто гума за потребе Дома здравља, референтни

Документ у прилогу

Набавка службеног возила за потребе Дома здравља, референтни бр. 9/21

Документ у прилогу

Одлука о додели Уговора за набавку службеног возила за потребе Дома здравља, референтни број  9/21

Документ у прилогу

Набавка услуга одржавања телефонских централа  за објекте Дома здравља „Др Симо Милошевић”, референтни број 8/21

Документ у прилогу

Одлука о додели Уговора – Набавка услуга одржавања телефонских централа, референтни бр. 8/21

Документ у прилогу

Услуга анализe доза зрачења и дезиометријске контроле ренген апарата „Др Симо Милошевић”, референтни бр.  7/21

Документ у прилогу

 Одлука о додели Уговора  Услуга анализe доза зрачења и дезиометријске контроле ренген апарата, референтни бр. 7/21

Документ у прилогу

Услуга одржавања водоводне и канализационе мреже Дома здравља „Др Симо Милошевић” референтни број 6/21

Документ у прилогу

Набавка универа и окова за потребе Дома здравља, референтни број  5/2021

Документ у прилогу

Oдлука о додели уговора за набавку референтни број 5/21 Набавка универа и окова за потребе Дома здравља

Документ у прилогу

Набавка лиценци за продужење одржавања постојеће антивирусне заштите референтни бр.  4/2021

Документ у прилогу

Одлука о додели Уговора за набавку лиценци за продужење одржавања постојеће антивирусне заштите референтни бр.  4/2021

Документ у прилогу

Набавка адреналина – раствора за ињекције 1:1000, референтни број 3/2021

Документ у прилогу

Одлука о додели уговора за набавку референтни број 3/21 Набавка адреналина- раствора за ињекције 1:1000, референтни број 3/2021

Документ у прилогу

Одлука о додели уговора за набавку референтни број 2/21 „Набавка потрошног материјала за одржавање објеката Дома здравља „Др Симо  Милошевић“, по партијама

Документ у прилогу

Набавка потрошног материјала за одржавање објеката Дома здравља „Др Симо Милошевић, по партијама, референтни број  2/2021

Прилог

Образац 2. Спецификација са структуром цене за набавку референтни број 2/2021

Набавка услуге осигурања имовине и лица запослених У дому здравља „Др Симо Милошевић“, референтни број 1/2021.

Документ у прилогу

Одлука о додели уговора за набавку референтни број 1/2021 Набавка услуге осигурања имовине и лица запослених У дому здравља „Др Симо Милошевић“

Документ у прилогу