радно време 7 - 20 ч, суботом, недељом и празницима: 8 - 18 ч

Јавне набавке у 2019. години

План јавних набавки за 2019. годину

Портал Јавних набавки

У 9/2019 Услуге мобилне телефоније, за потребе Дома здравља „Др Симо Милошевић“

Портал Јавних набавки

У8/2019 Набавка Услуга израде пројектне документације за потребе Дома здравља „Др Симо Милошевић“, за 2019

Портал Јавних набавки

Д17/2019. – Набавка медицинске опреме по спецификацији Наручиоца, по партијама- Ултразвучна сонда, Колица за ласер апарат за физикалну терапију и Држач ролни са секачем

Портал Јавних набавки

Д-16/2019- Набавка медицинског потрошног материјала -ЕКГ Траке

Портал Јавних набавки

Р 3/2019  „Текуће одржавање у Дому здравља „Др Симо Милошевић“ 

Портал Јавних набавки

Д 15/2019 НАБАВКА ПОГОНСКОГ ГОРИВА И ЛОЖ УЉА „ЕЛ“ ЗА ПОТРЕБЕДОМА ЗДРАВЉА „ДР СИМО МИЛОШЕВИЋ“ПО ПАРТИЈАМА

Портал Јавних набавки

ЈНМВ Д 13/2019 Набавка  стоматолошког  потрошног материјала за једногодишње потребе  Дома здравља „Др Симо Милошевић“, по партијама-Материјал за Конзервативу и материјал отисне масе

Портал Јавних набавки

ЈНВВ Д-14/2019- Набавка медицинског потрошног материјала за једногодишње потребе Дома здравља „др Симо Милошевић“, по партијама- Медицинске рукавице, Дезинфекциона средства за дезинфекцију инструмената, Дезинфекциона средства за одржавање стоматолошких столица, ЕКГ траке, Tраке за KARDIOTOKOGRAF FC 700 и ЕКГ траке за апарат Schiller AT 101 и АТ 102

Портал Јавних набавки

ЈНМВ Д 12/2019 Набавка  стоматолошког  потрошног материјала за једногодишње потребе  Дома здравља „Др Симо Милошевић“, по партијама

Портал Јавних набавки

Д11/2019 Набавка  лабораторијског  потрошног материјала за једногодишње потребе  Дома здравља „Др Симо Милошевић“,-Vacutainer sistem за вађење крви молим вас објавите набавку

Портал Јавних набавки

ЈН бр. У-7 /2019 Одржавање и поправка постојећих медицинских апарата и медицинске опреме различитих произвођача, са обезбеђивањем резервних делова и потрошног материјала по спецификацији наручиоца,-Партија 5 -Одржавање и поправка апарата Sirona Digital Xray

Портал Јавних набавки

ЈНМВ Д 10/2019 Набавка медицинског намештаја за потребе Дома здравља „Др Симо Милошевић“, за 2019

Портал Јавних набавки

ЈНВВ Р1/ 2019 Инвестициони радови у Дому здравља “Др Симо Милошевић”

Портал Јавних набавки

ЈНВВ бр. Д5/2019 „Набавка медицинске опреме-Ултразвучни апарати, по спецификацији Наручиоца

Портал Јавних набавки

ПП 4/2019 – Реагенси за биохемијски анализатор AU серије 680 произвођача „Beckman Coulter“

Портал Јавних набавки

ПП 3/2019 Набавка реагенсa и потрошнoг материјалa за биохемијски анализатор произвођача Siemens Healthcare Diagnostics GMBH – Sysmex CA1500 и Dimension EXL

Портал Јавних набавки

У 6/2019 Одржавање и поправка постојећих  медицинских апарата и медицинске опреме различитих произвођача, са обезбеђивањем резервних делова и потрошног материјала по спецификацији Наручиоца, по партијама

Портал Јавних набавки

JНВВ бр. Д9/2019

Набавка  медицинског  потрошног материјала за једногодишње потребе  Дома здравља „др Симо Милошевић“, по партијама

Портал Јавних набавки

Јавна набавка мале вредности бр. Д 3/2019

  Набавка теренског возила за потребе Дома здравља „Др Симо Милошевић“

Портал Јавних набавки

Јавна набавка мале вредности

 ЈНВВ  Д8/2019. Набавка  лабораторијског  потрошног материјала за једногодишње потребе  Дома здравља „Др Симо Милошевић“, по партијама

Портал Јавних набавки

Јавна набавка мале вредности бр. Д7/2019

Набавка рачунарске опреме за потребе Дома здравља „Др Симо Милошевић“

Портал Јавних набавки

Назив набавке : ЈНВВ бр. Д6/2019

„Набавка медицинске опреме по спецификацији Наручиоца, по партијама“

Портал Јавних набавки

Преговарачки поступак без објављивања  позива за подношење понуда бр. ПП2/2019

Одржавање NextBiz интегрисаног програмског пакета за финансијско и материјално рачуноводство за потребе Дома здравља „Др Симо Милошевић“ за 2019. годину

Портал Јавних набавки

Јавна набавка мале вредности услуга бр. У7/2018 -2019

Услуге мобилне телефоније, за потребе Дома здравља „Др Симо Милошевић“

Портал Јавних набавки

Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда  бр.  ПП 1/2019 

Траке за одређивање шећера у крви за  апарате  ACCU-CHEK „Activa“ и ACCU-CHEK „PERFORMA“

Портал Јавних набавки

Јавна набавка мале вредности добара бр. Д4/2019

Набавка штампаног  материјала, за потребе Дома здравља „др Симо Милошевић“, за 2019. годину, по спецификацији Наручиоца

Портал Јавних набавки

Јавна набавка мале вредности добара бр. Д2/2019

набавка канцеларијског потрошног материјала, за потребе Дома здравља „Др Симо Милошевић“, за 2019. годину, по спецификацији Наручиоца, по партијама.

Портал Јавних набавки

Јавна набавка мале вредности добара бр. Д1/2019

„Материјал за одржавање хигијене, по спецификацији Наручиоца“

Портал Јавних набавки

Јавнa набавка мале вредности  услугa бр. У5/2019 

„Сервисирање и одржавање службених возила Дома здравља „др Симо Милошевић“

Портал Јавних набавки

Јавнa набавка мале вредности  услугa бр. У3/2019 

„Услуге осигурања имовине и лица запослених у Дому здравља „др Симо Милошевић“

Портал Јавних набавки

Јавна набавка мале вредности услуга бр. У4/2019

„Одржавање  интегрисаног здравствено – информационог система Heliant Health“

Портал Јавних набавки

Јавнa набавка мале вредности  услугa бр. У2/2019 

„Одржавање и поправка постојеће стоматолошке опреме са резервним деловима и ремонт централних компресора за ваздух, по партијама“

Портал Јавних набавки

Јавна набавка мале вредности услуга бр. У1/2019

„Сакупљање, транспорт и третман отпада са потрошним  материјалом, по партијама“

Портал Јавних набавки

Јавна набавка мале вредности услуга бр. У1/2019

„Сакупљање, транспорт и третман отпада са потрошним  материјалом, по партијама“

Портал Јавних набавки