радно време 7 - 20 ч, суботом, недељом и празницима: 8 - 18 ч

Набавкe за 2023 у складу са чл. 27. став 1. Закона о јавним набавкама

Набавка и испорука резервних делова за рачунарску опрему, референтни број 7/23

 Услуга техничког прегледа службених возила Дома Здравља ,,Др Симо Милошевић”,  референтни број 6/23

УСЛУГА ИЗРАДЕ ПРОЦЕНЕ РИЗИКА ОД КАТАСТРОФА,  референтни бр. 5/23

Документ у прилогу  

Oдлука о додели уговора- Услуга израде процене ризика од катастрофа,  референтни бр. 5/23

Документ у прилогу  

Лиценци за продужење одржавања постојеће антивирусне заштите референтни бр.  4/2023

Документ у прилогу 

Одлука о додели уговора – Лиценци за продужење одржавања постојеће антивирусне заштите референтни бр.  4/2023

Документ у прилогу

“ Услуге израде плана заштите и спасавања” референтни број 3/23 

Набавка масти и капи за потребе Дома здравља „Др Симо Милошевић“ референтни број 2/23

Документ у прилогу  

Одлука о додели Уговора -Набавка масти и капи за потребе Дома здравља „Др Симо Милошевић“ референтни број 2/23

Документ у прилогу  

„Услуга одржавања водоводне и канализационе мреже“ референтни број: 1/23

Документ у прилогу 

Одлука о додели уговора – „Услуга одржавања водоводне и канализационе мреже“ референтни број: 1/23

Документ у прилогу