радно време 7 - 20 ч, суботом, недељом и празницима: 8 - 18 ч

Служба за здравствену – заштиту радника медицина рада

ОГРАНАК БАНОВО БРДО

Телефон : 3538 – 334
Адреса: Пожешка 82

Радно време  07:00 – 14:30 часова
Рад са странкама до 13:00 часова
Суботом и недељом не раде

Начелник службе:  др Душанка Марковић, специјалиста медицине рада

Радица Илић, медицинска сестра

Сања Сарић, медицинска сестра

Ана Симић, медицинска сестра

Служба за здравствену заштиту радника пружа специфичну здравствену заштуту радно активном становништву. У Служби за здравствену заштиту радника услуге пружају и доктори и сестре/техничари специјалистичких служби: офталмологије, неуроприхијатарије, оториноларингологије, рендгена, лабораторије и психолози.

Служба медицине рада ДОМА ЗДРАВЉА „ДР СИМО МИЛОШЕВИЋ“ пружа и наплаћује услуге на основу Јединственог ценовника превентивних услуга из области медицине рада града Београда, који се примењује од 01.02.2006. године.

Обрасци се купују у књижарама за сва уверења, осим она под редним бројем 1,2 и 9.

Ц е н о в н и к

Бр.

 ЛЕКАРСКО УВЕРЕЊЕ

ЦЕНА

1.

 За возаче аматере, категорије А, Б, Ф

2469,00

2.

 За возаче професионалце, категорије А, Б, Ц, Д, Е

4047,00

3.

 За административне и сличне послове

2695,00

4.

 За рад са децом у настави (просветни и здравствени радници)

2695,00

5.

 За лица која долазе у контакт са животним намирницама

2695,00

6.

 За ванредно школовање

2695,00

7.

 За смештај у студентски дом

2695,00

8.

 За школовање у иностранству

2695,00

9.

 За држање и ношење оружја за физичка лица

3000,00

10.

 За управљање моторним чамцем

2496,00

11.

 На захтев правосудних органа (без мишљења неуропсихијатра)

2695,00

12.

 За рад на висини

6536,00

13.

 За послове возача и руковаоца грађевинским машинама

6872,00

14.

 За рад у условим буке

5210,00

15.

 За рад са оружјем и ватрогасцe

6534,00

16.

 За физичке послове

5210,00

17.

 За хранитељство

4797,00

18.

 За издавање визе за путовање, боравак и рад * у иностранству и добијање држављанства

4000,00

19.

 За упис на вишу школу или факултет (редовне студије)

1500,00

20.

 Преглед специјалисте на лични захтев, потврде о способности за рад (спирометрија, ОРЛ, неуропсихијатар, психолог, на захтев матичара)

1800,00

21.

 За смештај у дом пензионера и установе социјалнe заштите

1910,00

22.

 За остваривање права на телефонску линију

1346,00

23.

 За обраду за инвалидску комисију на лични захтев и захтев правног лица

3000,00

24.

 Дупликат лекарског уверења

50% цене

*Рад у иностранству, цена према врсти послa

Наведене цене су са ПДВ-ом.

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ

Од 11.01.2023. планира се отварање Педијатријске службе у амбулантама Остружница и Велика Моштаница  по следећем распореду: Остружница понедељак  и петак 07:00-13:30 ч, среда од 13:30-20:00 ч; Велика Моштаница уторак 13:30 – 20:00 ч, четвртак 07:00-13:30 ч.

Ковид амбуланта на Чукаричкој падини у улици Стевана Ђурђевића Трошаринца бр.2 се затвара закључно са 25.11.2022. 

Због комплетне реконструкције огранка  Железник која ће трајати наредних годину дана, наведене службе: опште медицине, поливалентне патронаже, кућног лечења и неге, педијатрије, стоматологије селе се у здравствену станицу Сремчица, а гинекологија у огранак Жарково. Грађани Железника могу остварити здравствену услугу у наведеном огранку и станици, као и у осталим огранцима Дз „Др Симо Милошевић“ Чукарица.

   СТОМАТОЛОГИЈА НОВЕ УСЛУГЕ

Безметалне крунице и избељивање зуба, информације на: 011/353-83-20; 011/353-84-61; 011/353-83-18;