радно време 7 - 20 ч, суботом, недељом и празницима: 8 - 18 ч

Кућно лечење, нега и палијативно збрињавање

Кућно лечење је основано 1986.године, као вид континуираног лечења на основу примарне здравствене заштите – настало због здравствених потреба становништва, у простору између амбулантно-поликлиничког и болничко-рехабилитационог пружања здравствених услуга.

У последње две године акценат је на имплантацији стратегије палијативног збрињавања. У ту сврху сви лекари и техничари су укључени у програм континуиране медицинске едукације ради стицања стручних медицинских знања и искустава која се примењују у свакодневном раду.

Шеф одељења:  др Чворовић Јелена, доктор медицине
Одговорна сестра: Зорица Радовановић, медицинска сестра

Индикација за кућно лечење

1. Непокретни и тешко покретни (уз туђу помоћ)

2. Пацијенти у термалној фази болести(онколоски, кардиоваскуларни, бубрежни)

3. Наставак болничке терапије

Начин пријема

Овлашћено лице од стране пацијента доноси упут од изабранога лекара са овереном здравственом књижицом и пратећон документацијом (отпусне листе, известај…) на службу кућног лечења сваког радног дана од 7-14 часова и 19-20 часова.

Радно време:
од 07:00 – 20:00 часова

Субота 08:00 – 16:00 часова

Недеља 08:00 – 16:00 часова (приправност за мртвозорство за територију Сремчице, Велике Моштанице, Рушња, Остружнице и Умке на телефон 064/8288-974) 

Домен рада

  • Први и поновни прегледи у кући пацијента
  • Спровођење парентералне терапије
  • Спровођење медицниских процедура (превијање, замена катетера, вакцинација…)
  • Спровођење палијативног збрињавања
  • Здравствено васпитни рад и едукација запослених
Огранак Жарково

Телефон:  2507-954 ; 2050-433

Лекари: 063/496-661, 063/496-662

Медицинске сестре/техничари: 063/401-370, 063/641-914

Адреса: Спасовданска бр. 4а

Радно време радним даном 07:00 – 20:00
Суботом од 08:00 – 18:00

Недеља од 08:00 – 16:00

Огранак Железник

Телефон: 2052-906, 063/496-663,063/553-441

Адреса: Српских владара бр. 10 (тренутно у дому дзравља Сремчица)

У јутарњим сатима примамо позиве, затим смо на терену

Здравствена станица Умка

Телефон: 063/496-665

Техничари: 064/818-69-74