радно време 7 - 20 ч, суботом, недељом и празницима: 8 - 18 ч

Кућно лечење, нега и палијативно збрињавање

Кућно лечење је основано као вид континуираног лечења на основу примарне здравствене заштите – настало због здравствених потреба становништва, у простору између амбулантно-поликлиничког и болничко-рехабилитационог пружања здравствених услуга.

У последње две године акценат је на имплантацији стратегије палијативног збрињавања. У ту сврху сви лекари и техничари су укључени у програм континуиране медицинске едукације ради стицања стручних медицинских знања и искустава која се примењују у свакодневном раду.

Шеф одељења:  др Марина Церовић, доктор медицине
Одговорна сестра: Зорица Радовановић, медицинска сестра

Индикација за кућно лечење

  1. Стари
  2. Стари – стари (преко 80 година)
  3. Непокретни или покретни уз туђу помоћ
  4. Пацијенти у терминалној фази болести и наставак болничког лечења

Начин пријема

Овлашћено лице од стране пацијента доноси упут од изабранога лекара са овереном здравственом књижицом на шалтер Одељења за кућно лечење, негу и палијативно збрињавање сваког радног дана.

Радно време лекара у просторијама Дома здравља:
од 07:00-10:00 часова  и од 13:00 -14:00 часова

Домен рада

  • Први и поновни прегледи у кући пацијента
  • Преписивање и спровођење хроничне терапије, парентералне терапије
  • Спровођење медицниских процедура (превијање, замена катетера, вакцинација…)
  • Спровођење палијативног збрињавања
Огранак Жарково

Телефон:  2507-954 ; 2050-433

Лекари: 063/496-661, 063/496-662

Медицинске сестре/техничари: 063/401-370

Адреса: Спасовданска бр. 4

Радно време радним даном 07:00 – 20:00
Суботом од 08:00 – 16:00

Огранак Железник

Телефон: 2052-906, 063/496-663,063/553-441

Адреса: Српских владара бр. 10

У јутарњим сатима примамо позиве, затим смо на терену

Здравствена станица Умка

Телефон: 063/496-665