радно време 7 - 20 ч, суботом, недељом и празницима: 8 - 18 ч

Набавкe за 2024. у складу са чл. 27. став 1. Закона о јавним набавкама („СЛ. ГЛАСНИК РС“, БР. 91/2019 И 92/2023)

Набавкa  телефонскe централе за потребе Дома здравља „Др Симо Милошевић“ Железник референтни број 21/24

Документ у прилогу

Набавка услуга анализe доза зрачења и дезиометријске контроле ренген апарата„Др Симо Милошевић” референтни број 20/24

Документ у прилогу

Одлука о додели уговора – Набавка услуга анализe доза зрачења и дезиометријске контроле ренген апарата„Др Симо Милошевић” референтни број 20/24

Документ у прилогу

Набавка услуга израде фасета, безметалних круница и фулцирконијума, референтни број 19/24

Документ у прилогу

Набавка потрошног материјала за одржавање објеката Дома здравља „Др Симо Милошевић,  референтни бр 18/22

Документ у прилогу

Образац структуре цене (Образац 2.)

Документ у прилогу

Одлука о додели уговора – Набавка потрошног материјала за одржавање објеката Дома здравља „Др Симо Милошевић,  референтни бр 18/22

Документ у прилогу

Набавка услуга Одржавања беле технике-Опреме за домаћинство и клима уређаја за потребе Дома здравља, референтни број 17/24

Документ у прилогу

Одлука о додели уговора – Набавка услуга Одржавања беле технике-Опреме за домаћинство и клима уређаја за потребе Дома здравља, референтни број 17/24

Документ у прилогу

Набавкa и уградњa незапаљивог етисона за потребе Дома Здравља „Др Симо Милошевић“ референтни број 16/24

Документ у прилогу

Одлука о додели уговора – Набавкa и уградњa незапаљивог етисона за потребе Дома Здравља „Др Симо Милошевић“ референтни број 16/24

Документ у прилогу

Набавка медицинског ситног инвентара за потребе Дома Здравља „Др Симо Милошевић“- ХВ Сонда за тачкасту стимулацију и топломери – референтни број 14/24

Документ у прилогу

Набавка услуга и добара из области заштите од пожара, референтни број 13/24

Документ у прилогу

Одлука о додели уговора – Набавка услуга и добара из области заштите од пожара, референтни број 13/24

Документ у прилогу

Набавка Ауто гума за потребе Дома здравља, референтни број 12/24

Документ у прилогу

Одлука о додели уговора – Набавка Ауто гума за потребе Дома здравља, референтни број 12/24

Документ у прилогу

УСЛУГА СРЕЂИВАЊА РЕГИСТРАТОРСКОГ МАТЕРИЈАЛА И АРХИВСКЕ ГРАЂЕ ЗА ПОТРЕБЕ ДОМА ЗДРАВЉА ,,ДР СИМО МИЛОШЕВИЋ”, референтни број 11/24

Документ у прилогу

„Услуга ливење кивета“, референтни бр. 8/24

Документ у прилогу

Одлука о додели Уговора-„Услуга ливење кивета“, референтни бр. 8/24

Документ у прилогу

„Набавка и испорука резервних делова за рачунарску опрему“ за потребе Дома здравља „др Симо Милошевић“ референтни број: 7/24

Документ у прилогу

Набавка „Лиценце за продужење одржавања постојеће антивирусне заштите“, референтни број 6/24

Документ у прилогу

Одлука о додели уговора – Набавка „Лиценце за продужење одржавања постојеће антивирусне заштите“, референтни број 6/24

Документ у прилогу

НАБАВКА ИНСТРУМЕНАТА ЗА ПАРОДОНТОЛОГИЈУ И ОРАЛНУ МЕДИЦИНУ ЗА ПОТРЕБЕ СЛУЖБЕ ЗА СТОМАТОЛОШКУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ Референтни БР 5/24  

Документ у прилогу

Одлука о додели уговора – НАБАВКА ИНСТРУМЕНАТА ЗА ПАРОДОНТОЛОГИЈУ И ОРАЛНУ МЕДИЦИНУ ЗА ПОТРЕБЕ СЛУЖБЕ ЗА СТОМАТОЛОШКУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ Референтни БР 5/24  

Документ у прилогу

Набавка  масти и капи за потребе Дома здравља „Др Симо Милошевић“ референтни бр. 3/24

Документ у прилогу

Одлука о додели уговора – Набавка  масти и капи за потребе Дома здравља „Др Симо Милошевић“ референтни бр. 3/24

Документ у прилогу

Набавкa „Услуга законског оверавања медицинских уређаја са функцијом мерења за потребе Дома здравља“  Референтни број 2/24

Документ у прилогу

Одлука о додели уговора – Набавкa „Услуга законског оверавања медицинских уређаја са функцијом мерења за потребе Дома здравља“  Референтни број 2/24

Документ у прилогу

Набавка ПВЦ производа за потребе Дома Задравља “Др Симо Милошевић”, референтни бр. 1/24

Документ у прилогу