радно време 7 - 20 ч, суботом, недељом и празницима: 8 - 18 ч

Јавни оглас за пријем у радни однос на неодређено време у Дому здравља ,,Др Симо Милошевић”

1. Возач -у Служби за техничке и др. сл. послове – 1 извршилац

Документ у прилогу