радно време 7 - 20 ч, суботом, недељом и празницима: 8 - 18 ч

Ј А В Н И  О Г Л А С За пријем у радни однос на одређено време

  1. Педијатријска сестра-техничар-1 извршилац
  2. Спремачица просторија у којој се пружају здравствене услуге- 1 извршилац

Документ у прилогу