радно време 7 - 20 ч, суботом, недељом и празницима: 8 - 18 ч

За пријем у радни однос на неодређено време у Дому здравља ,,Др Симо Милошевић”

Дана 15.09.2023. Дом здравља “Др Симо Милошевић” објављује Обавештење за пријем у радни однос на неодређено време, документ у прилогу.

1. Доктор опште праксе специјалиста

2. Возач у служби за техничке послове

3. Спремачица

4. Радиолошки техничар