радно време 7 - 20 ч, суботом, недељом и празницима: 8 - 18 ч

За пријем у радни однос на неодређено време у Дому здравља ,,Др Симо Милошевић”

1. Доктор медицине специјалиста изабрани лекар за одрасле број извршилаца 1

2. Доктор медицине /изабрани лекар -7 извршиоца:

3. Виша медицинска сестра-извршилац 1

4. Медицинска сестра/техничар у кућном лечењу-извршилац 1

5. Доктор денталне медицине- број извршиоца 5

6. Стоматолошка сестра-техничар извршиоца 2

7. Администратор информационих система1 извршилац

8. Доктор медицине специјалиста /изабрани лекар за децуизвршилац 1

9. Педијатријска сестра-техничар-1 извршилац

10. Виши радиолошки техничар –извршиоца 2

11. Виши физиотерапеут-1 извршилац

12. Лабораторијски техничар -2 извршиоца

13. Домар/мајстор одржавања-1 извршилац

14. Возач-2 извршиoца

15. Спремачица просторија у којој се пружају здравствене услуге- 2 извршиoца

16. Референт за финансијско-рачуноводствене послове- број извршилаца 1

Документ у прилогу