радно време 7 - 20 ч, суботом, недељом и празницима: 8 - 18 ч

Јавни оглас, За пријем у радни однос са пуним радним временом на неодређено време

1. Дипломирани економиста за финансијско-рачуноводствене послове – 1 извршилац

2. Зубни техничар – 2 извршиоца

3. Домар/мајстор одржавања – 1 извршилац

4. Доктор медицине/изабрани лекар – 2 извршиоца

Документ у прилогу