радно време 7 - 20 ч, суботом, недељом и празницима: 8 - 18 ч

Обавештење за пријем у радни однос са пуним радним

Спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге– 1 извршилац