радно време 7 - 20 ч, суботом, недељом и празницима: 8 - 18 ч

Издавање лекарских уверења

Служба медицине рада пружа и наплаћује услуге на основу Јединственог ценовника превентивних услуга из области медицине рада града Београда, који се примењује од 01.02.2006. године.