радно време 7 - 20 ч, суботом, недељом и празницима: 8 - 18 ч

За пријем у радни однос на неодређено време у Дому здравља ,,Др Симо Милошевић”

Дана 30.10.2023. Дом здравља “Др Симо Милошевић” објављује Обавештење за пријем у радни однос на неодређено време

Возач-1 извршилац

Документ у прилогу