радно време 7 - 20 ч, суботом, недељом и празницима: 8 - 18 ч

За пријем у радни однос на неодређено време у Дому здравља ,,Др Симо Милошевић”

Дана 12.09.2023. Дом здравља “Др Симо Милошевић” објављује Обавештење за пријем у радни однос на неодређено време, документ у прилогу.

1. Референт са финансијско- рачуновдствене послове

2. Стоматолошка сестра техничар у денталној медицини

3. Доктор денталне медицине

4. Виша мединицка сестра

5. Педијатријска сестра техничар

6. Домар

7. Доктор медицине специјалиста

8. Виши физиотерапеут

9. Медицинска сестра техничар кућно лечење

10. Администратор информационг система

11. Доктор медицине – одељење опште медицине