радно време 7 - 20 ч, суботом, недељом и празницима: 8 - 18 ч

Јавни оглас за пријем у радни однос са пуним радним временом на неодређено време

1. Спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге-1 извршилац

Документ у прилогу