радно време 7 - 20 ч, суботом, недељом и празницима: 8 - 18 ч

Јавни оглас за пријем у радни однос са пуним радним временом на неодређено време

1. Здравствени радник са завршеном вишом, односно високом струковном школом здравствене струке-виша медицинска сестра -1 извршилац

2. Дипломирани економиста за финансијско-рачуноводствене послове1 извршилац

3. Медицинска сестра-техничар2 извршиоца

Документ у прилогу