радно време 7 - 20 ч, суботом, недељом и празницима: 8 - 18 ч

Обавештење за пријем у радни однос на неодређено време

Дана 29.08.2022. Дом здравља “Др Симо Милошевић” објављује Обавештење за пријем у радни однос на неодређено време

1. Референт за финансијско-рачуноводствене послове – 1 извршилац

2. Дипломирани правник за правне, кадровске и административне послове – 1 извршилац

3. Виши физиотерапеут – 1 извршилац

4. Спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге – 5 извршилац

5. Доктор медицине/ изабрани лекар – 5 извршиоца

6. Медицинска сестра техничар – 5 извршиоца

7. Виша медицинска сестра – техничар – 2 извршиоца