радно време 7 - 20 ч, суботом, недељом и празницима: 8 - 18 ч

Обавештење за пријем у радни однос на неодређено време

Дана 07.04.2022. Дом здравља “Др Симо Милошевић” објављује Обавештење за пријем у радни однос на неодређено време

1. Виши физиотерапеут – 1 извршилац

2. Физиотерапеутски техничар – 1 извршилац

3. Возач – 2 извршиоца

4. Спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге – 1 извршилац