радно време 7 - 20 ч, суботом, недељом и празницима: 8 - 18 ч

Обавештење За пријем у радни однос на неодређено време, са пуним радним временом

Дана 10.01.2022. Дом здравља „Др Симо Милошевић“ објављује Обавештење За пријем у радни однос на неодређено време

1. Доктор денталне медицине специјалиста стоматолошке протетике – 1 извршилац