План набавки за 2022 у складу са чл. 27. став 1. Закона о јавним набавкама

Одлука о усвајању и  Верзија 10.  Плана  набавки за 2022 у складу са чл. 27. став 1. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 91/2019)

Одлука о усвајању и  Верзија 9.  Плана  набавки за 2022 у складу са чл. 27. став 1. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 91/2019)

Одлука о усвајању и  Верзија 8.  Плана  набавки за 2022 у складу са чл. 27. став 1. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 91/2019)

Одлука о усвајању и  Верзија 7.  Плана  набавки за 2022 у складу са чл. 27. став 1. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 91/2019)

Одлука о усвајању и  Верзија 6.  Плана  набавки за 2022 у складу са чл. 27. став 1. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 91/2019)

Одлука о усвајању и  Верзија 5.  Плана  набавки за 2022 у складу са чл. 27. став 1. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 91/2019)

Одлука о усвајању и  Верзија 4.  Плана  набавки за 2022 у складу са чл. 27. став 1. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 91/2019)

Одлука о усвајању и  Верзија 3.  Плана  набавки за 2022 у складу са чл. 27. став 1. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 91/2019)

Одлука о усвајању  Плана  набавки за 2022 у складу са чл. 27. став 1. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 91/2019)

Одлука о усвајању и  Верзија 2  Плана  набавки за 2022 у складу са чл. 27. став 1. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 91/2019)