радно време 7 - 20 ч, суботом, недељом и празницима: 8 - 18 ч

Jавни оглас За пријем у радни однос на неодређено време, са скраћеним радним временом

Дана 22.12.2021. Дом здравља „Др Симо Милошевић“ објављује Jавни оглас За пријем у радни однос на неодређено време, са скраћеним радним временом

Доктор стоматологије – 1 извршиоца

Документ у прилогу