радно време 7 - 20 ч, суботом, недељом и празницима: 8 - 18 ч

Одлука О упућивању на специјализацију за 2021/2022 годину

Дана 31.08.2021. Дом здравља „Др Симо Милошевић“ објављује Обавештење О упућивању на специјализацију за 2021/2022. годину

I из оралне хирургије – 1 доктор денталне медицине