радно време 7 - 20 ч, суботом, недељом и празницима: 8 - 18 ч

Обавештење За пријем у радни однос на неодређено време, са пуним радним временом

Дана 15.06.2021. Дом здравља “Др Симо Милошевић” објављује обавештење За пријем у радни однос на неодређено време, са пуним радним временом

Доктор стоматологије – 2 извршиоца

Документ у прилогу