радно време 7 - 20 ч, суботом, недељом и празницима: 8 - 18 ч

Jавни оглас За пријем у радни однос на неодређено време, са пуним радним временом

Дана 31.05.2021. Дом здравља “Др Симо Милошевић” објављује Jавни оглас За пријем у радни однос на неодређено време, са пуним радним временом

Доктор стоматологије – 2 извршиоца

Документ у прилогу