радно време 7 - 20 ч, суботом, недељом и празницима: 8 - 18 ч

Обавештење За пријем у радни однос на неодређено време

Доктор медицине специјалиста у специјалистичкој делатности/специјалиста офталмологије

Документ у прилогу