Пријава

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Јавне набавке у 2017. години

                                                       

Јавна набавка мале вредности добара

редни бр. Д 14/2017

“Набавка рачунарске и опреме за фотокопирање за потребе Дома здравља „Др Симо Милошевић”

1.Јавна набавка на порталу града Београда

 

 

 

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА

РЕДНИ БРОЈ  ЈАВНЕ НАБАВКЕ Д 13/2017

Набавка путничког возила за потребе Дома здравља „Др Симо Милошевић“

1.Јавна набавка на порталу града Београда

 

 

 

 

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА

РЕДНИ БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ Д 12/2017

 Набавка заштитне одеће, обуће и торби  за потребе запослених радника Дома здравља "Др Симо Милошевић"

 

1.Јавна набавка на порталу града Београда

 

 

 

 

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА

РЕДНИ БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У 7/2017

Услуге мобилне телефоније за потребе Дома здравља „Др Симо Милошевић“

 

1.Јавна набавка на порталу града Београда

 

 

 

 

 

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА

РЕДНИ БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ Р 1/2017

ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ У ДОМУ ЗДРАВЉА „ДР СИМО МИЛОШЕВИЋ“

 

1.Јавна набавка на порталу града Београда

 

 

 

 

 

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

РЕДНИ БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ Д11/2017

Набавка ЕКГ трака за потребе Дома здравља „Др Симо Милошевић“

1.Јавна набавка на порталу града Београда

 

 

 

 

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

РЕДНИ БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ Д10/2017

Набавка медицинске опреме

1.Јавна набавка на порталу града Београда

 

 

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

РЕДНИ БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ Д9/2017

Набавка погонског горива и лож уља за потребе Дома здравља Чукарица

1.Јавна набавка на порталу града Београда

 

ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ ПП 6/2017

Набавка медицинског потрошног материјала, партија 3. медицински материјал пластика

1.Jaвна набавка на порталу града Београда

 

 

 

 

ЈАВНА НАБАВКА  МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА

РЕДНИ БРОЈ Д 8/2017

"НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ"

Набавка стоматолошке опреме за потребе Дома здравља „Др Симо Милошевић“, по партијама

1.Jaвна набавка на порталу града Београда

 

 

 

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА

РЕДНИ БРОЈ У-6/2017

Одржавање и поправка постојећих  медицинских апарата и медицинске опреме различитих произвођача, са обезбеђивањем резервних делова и потрошног материјала по спецификацији Наручиоца, партија 1-одржавање медицинских апарата

1.Jaвна набавка на порталу града Београда

 

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ЈАВНА НАБАВКА РЕДНИ БРОЈ Д-7/2017

Набавка стоматолошког потрошног материјала за једногодишње потребе Дома здравља „Др Симо Милошевић“, по партијама

1.Jавна набавка на порталу града Београда

 

 

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ЈАВНА НАБАВКА РЕДНИ БРОЈ Д-6/2017

Набавка медицинског потрошног материјала за једногодишње потребе Дома здравља „Др Симо Милошевић“по партијама

1.Jавна набавка на порталу града Београда

 

 

 ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ЈАВНА НАБАВКА РЕДНИ БРОЈ Д 5/2017

Набавка лабораторијског потрошног материјала за једногодишње потребе Дома здравља "Др Симо Милошевић"

 

 1.Jавна набавка на порталу града Београда

 

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА

РЕДНИ БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У 5/2017

ОДРЖАВАЊЕ И ПОПРАВКА ПОСТОЈЕЋИХ МЕДИЦИНСКИХ АПАРАТА И МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ РАЗЛИЧИТИХ ПРОИЗВОЂАЧА СА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕМ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА

ПО СПЕЦИФИКАЦИЈИ НАРУЧИОЦА И ПО ПАРТИЈАМА

 

1.Јавна набавка на порталу града Београда

 

 

 

 

 

ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

РЕДНИ БРОЈ ПП/2017 НАБАВКА РЕАГЕНСА И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА

ЗА БИХЕМИЈСКИ АНАЛИЗАТОР ПРОИЗВОЂАЧА СИМЕНС HEALTHCARE DIAGNOSTICS GMBH - SYSMEX CA1500 , DIMENSION RXL HM

1.Јавна набавка на порталу града Београда

 

 

 

 ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

  РЕДНИ БРОЈ ПП4/2017

 „НАБАВКА  РЕАГЕНСА И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА БИОХЕМИЈСКИ АНАЛИЗАТОР DXC 800 И ХЕМАТОЛОШКЕ

 АНАЛИЗАТОРЕ HMX И ACT DIFF

1.Јавна набавка на порталу града Београда

 

 

ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
РЕДНИ БРОЈ ПП 3/2017

Рендген филмови за штампач DRYSTER DS 5302

 

1.Jавна набавка на порталу града Београда

 

 

ЈАВНА НАБАВКА  МАЛЕ ВРЕДНОСТИ   U 1/2017
УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ И ЛИЦА ЗАПОСЛЕНИХ У ДОМУ ЗДРАВЉА "ДР СИМО МИЛОШЕВИЋ"

1.Јавна набавка на порталу  града Београда 


ЈАВНА НАБАВКА  МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА У 3/2017
САКУПЉАЊЕ, ТРАНСПОРТ И ТРЕТМАН ОТПАДА СА ПОТРОШНИМ МАТЕРИЈАЛОМ, ПО ПАРТИЈАМА

1.Јавна набавка на порталу  града Београда 


ЈАВНА НАБАВКА  МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА У 2/2017
ОДРЖАВАЊЕ И ПОПРАВКА ПОСТОЈЕЋЕ СТОМАТОЛОШКЕ ОПРЕМЕ СА РЕЗЕРВНИМ ДЕЛОВИМА

1.Јавна набавка на порталу  града Београда 


ЈАВНА НАБАВКА  МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА
"НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ" РЕДНИ БРОЈ Д -1/2017

1.Јавна набавка на порталу  града Београда 


ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
РЕДНИ БРОЈ ПП 1/2017

              НАБАВКА ТРАКА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ШЕЋЕРА У КРВИ ЗА АПАРАТЕ ACCU-CHEK "Activa" И   ACCU-CHEK "Performa"

1.Јавна набавка на порталу  града Београда 


 

                                                                ЈАВНА НАБАВКА  МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА

                                                                               РЕДНИ БРОЈ Д-2/2017

                                   НАБАВКА ШТАМПАНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОТРЕБЕ ДОМА ЗДРАВЉА "ДР СИМО МИЛОШЕВИЋ

1.Јавна набавка на порталу  града Београда 

 

JАВНА НАБАВКА  МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА
РЕДНИ БРОЈ У  4/2017

                                                ОДРЖАВАЊЕ  ИНТЕГРИСАНОГ ЗДРАВСТВЕНО - ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА HELIANT HEALTH

1.Jaвна набавка на порталу града Београда


ЈАВНА НАБАВКА  МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА
РЕДНИ БРОЈ Д 3/2017

                                                  НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА

1.Јавна набавка на порталу  града Београда 

 

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
РЕДНИ БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ Д 4/2017

Набавка медицинске опреме

 

1.Jавна набавка на порталу града Београда

Please publish modules in offcanvas position.