Пријава

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Јавне набавке у 2015. години

 

ЈНМВ Д- 20/2015- Набавка једног путничког возила за потребе Дома здравља „др Симо Милошевић“, по систему старо за ново,

 

1.Јавна набвка на порталу Града Београда

 

 

     ЈНМВ Д- 19/2015- „Набавка ситног медицинског материјала по спецификацији Наручиоца, по партијама“

1.Јавна набавка на порталу Града Београда

 


ЈНМВ Д- 18/2015- „Набавка медицинске опреме по спецификацији наручиоца, по партијама“

 1.Jавна набавка на порталу Града Београда

 

1.Јавна набавка на порталу Града Београда

 

Oдлука о додели уговора

 


ЈНМВ бр. Р- 2/2015- Радови на текућем одржавању објеката у саставу Дома здравља
„др Симо Милошевић, по партијама, по спецификацији Наручиоца.

1.Јавна набавка на порталу Града Београда
ЈНМВ бр. Д- 17/2015- „Набавка ситног медицинског материјала по спецификацији Наручиоца, по партијама“.

 1.Јавна набавка на порталу Града Београда

 


Јавна набавка мале вредности добара број Д- 16/2015
- Набавка радне заштитне одеће за потребе запослених радника Дома здравља „др Симо Милошевић”

1.Јавна набавка на порталу Града Београда

 

 

Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда редни бр. ПП 2/2015
- Траке за одређивање шећера у крви за  апарате  ACCU-CHEK "Activa" и ACCU-CHEK "GO", за потребе Дома здравља „др Симо Милошевић“

1.Јавна набавка на порталу Града Београда

 

 

ЈНМВ У- 6/2015
УСЛУГЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ, ЗА ПОТРЕБЕ ДОМА ЗДРАВЉА „ДР СИМО МИЛОШЕВИЋ“

1.Јавна набавка на порталу Града Београда

 


ЈНМВ радова Р- 1/2015- Радови на текућем одржавању објеката у саставу Дома здравља „др Симо Милошевић, по партијама

1.Јавна набавка на порталу Града Београда

 


ЈНМВ бр. Д- 15/2015- Набавка  медицинског  потрошног материјала за једногодишње потребе  Дома здравља „др Симо Милошевић“, по партијама

1.Јавна набавка на порталу Града Београда

 


ВВ Д-14/2015„Набавка погонског горива и лож уља „ЕЛ“  за потребе Дома здравља „др Симо Милошевић“, по  партијама

1.Јавна набавка на порталу Града Београда

 


ЈН ПП 3/2015 Реагенси и потрошни материјал за биохемијски анализатор Dxc 800 и хематолошке анализаторе HmX и Act Diff,

1.Јавна набавка на порталу Града Београда

 


ЈН ПП 4/2015 Реагенси и потрошни материјал за биохемијски анализаторе произвођача Siemens Healthcare diagnostics GmbH - Sysmex CA1500 ,Dimension RXL HM

1.Јавна набавка на порталу Града Београда

 


ЈН ПП 3/2015 Реагенси и потрошни материјал за биохемијски анализатор Dxc 800 и хематолошке анализаторе HmX и Act Diff, 

1.Јавна набавка на порталу Града Београда

 


ЈН ПП 4/2015 Реагенси и потрошни материјал за биохемијски анализаторе произвођача Siemens Healthcare diagnostics GmbH - Sysmex CA1500 ,Dimension RXL HM

1.Јавна набавка на порталу Града Београда

 


Јавна набавка у отвореном поступку редни број Д-14/2015„Набавка погонског горива и лож уља „ЕЛ“  за потребе Дома здравља „др Симо Милошевић“, по партијама

1.Јавна набавка на порталу Града Београда

 


ЈН ПП 3/2015 Реагенси и потрошни материјал за биохемијски анализатор Dxc 800 и хематолошке

анализаторе HmX и Act Diff

1.Јавна набавка на порталу Града Београда

 


ЈН ПП 4/2015 Реагенси и потрошни материјал за биохемијски анализаторе произвођача Siemens Healthcare diagnostics GmbH
- Sysmex CA1500 ,Dimension RXL HM

1.Јавна набавка на порталу Града Београда

 


Јавна набавка мале вредностидоба бр. Д 13/2015
- Набавка стоматолошког потрошног материјала за једногодишње потребе Дома здравља „др Симо Милошевић“, по партијама.

1.Јавна набавка на порталу Града Београда

 


Јавна набавка добара у отвореном поступку- Д 12/2015 Набавка медицинског потрошног материјала за једногодишње потребе Дома здравља „др Симо Милошевић“, по партијама,

 

1.Јавна набавка на порталу Града Београда

2.Jaвна набавка на порталу Града Београда

 

 

Јавна набавка доба у отвореном поступку бр. Д 11/2015
Набавка  лабораторијског  потрошног материјала за једногодишње потребе  Дома здравља „др Симо Милошевић“, по партијама.

1.Jавна набавка на порталу Града Београда

  

 

ЈНМВ бр. У-5/2015
Одржавање и поправка постојећеих  медицинских апарата и медицинске опреме различитих произвођача, са обезбеђивањем резервних делова и потрошног материјала по спецификацији Наручиоца, по партијама (шифра из Општег речинка ЈН-50421000-услуге поправке и одржавање медицинске  опреме)

 

1.Jавна набавка на порталу Града Београда

 

 

ЈНВВ БР. Д 10/2015
НАБАВКА СТОМАТОЛОШКОГ ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ЈЕДНОГОДИШЊЕ ПОТРЕБЕ ДОМА ЗДРАВЉА „ДР СИМО МИЛОШЕВИЋ“,ПО ПАРТИЈАМА

1.Jавна набавка на порталу Града Београда

 


ЈНВВ БР. Д 9/2015
НАБАВКА АМПУЛИРАНИХ ЛЕКОВА (СЕТ Б) ЗА ЈЕДНОГОДИШЊЕ ПОТРЕБЕ ДОМА ЗДРАВЉА
„ДР СИМО МИЛОШЕВИЋ“,ПО ПАРТИЈАМА

1.Jавна набавка на порталу Града Београда

 


ЈНМВ УСЛУГА БР. У- 4/2015 ОДРЖАВАЊЕ И ПОПРАВКА ПОСТОЈЕЋИХ МЕДИЦИНСКИХ АПАРАТА И МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ РАЗЛИЧИТИХ ПРОИЗВОЂАЧА,
СА ОБЕЗБЕЂЕЊЕМ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА ПО СПЕЦИФИКАЦИЈИ НАРУЧИОЦА, ПО ПАРТИЈАМА

1.Jавна набавка на порталу Града Београда

2.Питања и одговори на порталу Града Београда

 


ЈНМВ БР. Д- 8/2015 НАБАВКА ХРАНЕ И ПИЋА ЗА ПОТРЕБЕ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ ДОМА ЗДРАВЉА „ДР СИМО МИЛОШЕВИЋ“,
ПО СПЕЦИФИКАЦИЈИ НАРУЧИОЦА, ПО ПАРТИЈАМА

1.Jавна набавка на порталу Града Београда

 


ЈНМВ БР. Д- 7/2015 ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА ДОМА ЗДРАВЉА „ДР СИМО МИЛОШЕВИЋ“,
ПО СПЕЦИФИКАЦИЈИ НАРУЧИОЦА, ПО ПАРТИЈАМА

1.Jавна набавка на порталу Града Београда

 

 

ЈНМВ Д- 6/2015- Набавка рачунара,монитора,бар код читача,ласерских и бар код штампача за потребе Дома здравља „Др Симо Милошевић“ за 2015.годину,
по спецификацији Наручиоца, по партијама

1.Јавна набавка на порталу Града Београда

 


ЈНМВ Д- 5/2015- Набавка потрошног материјала за потребе одржавања возног парка Дома здравља „Др Симо Милошевић“
по спецификацији Наручиоца,по партијама

1.Јавна набавка на порталу Града Београда

ЈН ПП 1/2015- Одржавање NextBIz интегрисаног програмског пакета за финансијско и материјално рачуноводство
за потребе Дома здравља „Др Симо Милошевић“ за 2015. годину 

1.Јавна набавка на порталу Града Београда

 

 

ЈНМВ Д- 3/2015- НАБАВКА ШТАМПАНОГ  МАТЕРИЈАЛА, ЗА ПОТРЕБЕ ДОМА ЗДРАВЉА „ДР СИМО МИЛОШЕВИЋ“,
ЗА 2015. ГОДИНУ, ПО СПЕЦИФИКАЦИЈИ НАРУЧИОЦА

1.Позив за подношење понуда

2.Конкурсна документација

3.Питања и одговори 08.01.2015

4.Продужетак рока 08.01.2015

5.Измена конкурсне документације 08.01.2015

6.Измена обрасца бр 8  08.01.2015

7.Питања и одговори  12.01.2015

8.Питања и одговори  14.01.2015

9.Oбавештење о закљученом уговору

 


JНМВ Д- 4/2015- НАБАВКА И ИСПОРУКА ПРИРОДНОГ ГАСА ЗА ПОТРЕБЕ ГРЕЈАЊА ОБЈЕКАТА УМКА И СРЕМЧИЦА
У СКЛОПУ ДОМА ЗДРАВЉА "ДР СИМО МИЛОШЕВИЋ"

1.Позив за подношење понуда

2.Конкурсна документација

3.Обавештење о обустави поступка

 

 

ЈНМВ У- 3/2015- ОДРЖАВАЊЕ ИНТЕГРИСАНОГ ЗДРАВСТВЕНО-ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА HELIANT HEALTH

1.Позив за подношење понуда

2.Конкурсна документација

3.Oбавештење о закљученом уговору

Please publish modules in offcanvas position.