Пријава

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Oдељење за економско-финансијске послове

 

Огранак   Баново брдо
Телефон:  3538-343
Адреса:
 ул.Пожешка 82 ,Чукарица
Радно време 07:00-15:00

 

Одељење за економско-финансијске послове у својој организацији садржи одсеке за:

 • рачуноводствене послове - 3538-436
 • обрачун зарада - 3538-443
 • фактурисање - 3538-441
 • благајна

 

Одељење за економско-финансијске послове израђује финансијски план у оквиру општег плана рада Дома здравља:

 • врши набавку средстава потребних за рад ДЗ;

 • обавља магацинске послове;

 • обавља благајничке послове;

 • врши фактурисање услуга;

 • обавља плаћања по рачунима добављача и наплату од купаца;

 • контролише исправност улазно - излазне документације;

 • врши обрачун и исплату зарада и других личних примања;

Организује и води евиденцију која омогућава сагледавање стања средстава Дома здравља и успешности пословања и то:

 • евиденција основних средстава,

 • евиденција материјала и залиха,

 • евиденција обавеза и потраживања,

 • евиденција прихода и расхода,

 • евиденција новчаних средстава и хартија од вредности,

 • евиденција ванбилансних средстава,

 • евиденција зарада,

 • остале евиденције важне за увид у средства Дома здравља;

 • врши обрачун и уплате обавеза;

 • саставља извештаје из области свог делокруга рада за органе управљања  у ДЗ и остале надлежне органе ван њега;

 • сарађује при попису имовине ДЗ;

 • саставља и доставља надлежним периодичне и завршни рачун;

 • прати прописе из области економско-финансијских послова и води рачуна о њиховој примени.

 

 

 

Please publish modules in offcanvas position.