Пријава

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
Slider

ОДЛУКА:

Одлука oбуставља се оглас

 

 

Правилник о ближем уређењу јавних набавки у  Д.З.

 

Дана 12.08.2020. Дом здравља "Др Симо Милошевић" објављује

Jавни оглас

За пријем у радни однос на неодређено време, са пуним радним временом

1. Дипломирани економиста за финансијско рачуноводствене послове у Служби за правне, економско финансијске , техничке и др сличне послове -1 извршилац

-Обавештење у прилогу

                           2.Доктор медицине специјалиста у специјалистичкој делатности/специјалиста офталмологије-1 извршилац

-Обавештење у прилогу

Документ у прилогу

 

 

Дана 12.08.2020. Дом здравља "Др Симо Милошевић" објављује

Jавни оглас

За пријем у радни однос на одређено време, са пуним радним временом

1.Медицинска сестра-техничар, у Служби за здравствену заштиту одраслих на период од  6 (шест) месеци ,са пуним радним временом, -5 извршиоца

-Oбавештење у прилогу

Документа у прилогу

 

 

Дана 05.08.2020 Дом здравља "Др Симо Милошевић" објављује

Одлуку о избору кандидата

За пријем у радни однос на неодређено време, са пуним радним временом

1. Дипломирани економиста за финансијско рачуноводствене послове

Документ у прилогу

 

Дана 22.07.2020. Дом здравља "Др Симо Милошевић" објављује

Jавни оглас

За пријем у радни однос на неодређено време, са пуним радним временом

1. Дипломирани економиста за финансијско рачуноводствене послове у Служби за правне, економско финансијске , техничке и др сличне послове -1 извршилац

Документ у прилогу

 

 

 

 

Дана 15.07.2020. Дом здравља "Др Симо Милошевић"

Одлуку о избору кандидата

За пријем у радни однос на неодређено време, са пуним радним временом

ДИПЛОМИРАНИ ПРАВНИК, на неодређено време

Документ у прилогу

 

 

 

Дана 01.07.2020. Дом здравља "Др Симо Милошевић" објављује

Jавни оглас

За пријем у радни однос на неодређено време, са пуним радним временом

1.Дипломирани правник за правне кадровске и административне послове у Служби за правне , кадровске и административне послове - 1 извршилац

Документ у прилогу

 

 

 

 

Дана 31.12.2019 Дом здравља "Др Симо Милошевић" објављује

Одлуку о избору кандидата

За пријем у радни однос на неодређено време, са пуним радним временом

Доктор медицине специјалиста изабрани лекар за децу - 1 извршилац

Документ у прилогу

 Доктор медицине /изабрани лекар - 6 извршиоца

Документ у прилогу

 

 

 

 

 

Дана 30.12.2019 Дом здравља "Др Симо Милошевић" објављује

Одлуку о избору кандидата

За пријем у радни однос на неодређено време, са пуним радним временом

Виши радиолошки техничар/струковни медицински радиолог - 3 извршиоца

Документ у прилогу

Спремачице просторија у којима се пружају здравствене услуге - 3 извршиоца

Документ у прилогу

Домар/мајстор одржавања - 1 извршилац

Документ у прилогу

 

 

 

 

 

Дана 18.12.2019 Дом здравља "Др Симо Милошевић" објављује

Jавни оглас

За пријем у радни однос на неодређено време, са пуним радним временом

1.Доктор медицине /изабрани лекар - 6 извршиоца

2.Виши радиолошки техничар/струковни медицински радиолог - 3 извршиоца

3.Спремачице просторија у којима се пружају здравствене услуге - 3 извршиоца

4.Домар/мајстор одржавања - 1 извршилац

5.Доктор медицине специјалиста изабрани лекар за децу - 1 извршилац

Документ у прилогу

 

 

 

 

Дана 15.11.2019 Дом здравља "Др Симо Милошевић" објављује

Одлуку о избору кандидата

За пријем у радни однос на неодређено време, са пуним радним временом

Доктор медицине/изабрани лекар - 2 извршиоца

1.ВУЈИЧИЋ ДР ИГОР

2.РАНКОВИЋ ДР БОЈАНА

Документ у прилогу

 

 

 

Дана 14.11.2019 Дом здравља "Др Симо Милошевић" објављује

Одлуку о избору кандидата

За пријем у радни однос на неодређено време, са пуним радним временом

Доктор медицине/специјалиста изабрани лекар за децу - 1 извршилац

ДУЛОВИЋ ДР ЦВИЈО

Документ у прилогу

 

 

 

Дана 31.10.2019 Дом здравља "Др Симо Милошевић" објављује

Одлуку о упућивању на специјализације за 2020/2021 годину

Документ у прилогу

 

 

 

 

Дана 30.10.2019 Дом здравља "Др Симо Милошевић" објављује

Jавни оглас

За пријем у радни однос на неодређено време, са пуним радним временом

1.Доктор медицине/изабрани лекар - 2 извршиоца

2.Доктор медицине/специјалиста изабрани лекар за децу - 1 извршилац

Документ у прилогу

 

 

 

 

 

Дана 17.10.2019 Дом здравља "Др Симо Милошевић" објављује

Одлуку о избору кандидата

За пријем у радни однос на неодређено време, са пуним радним временом

Социјални радник - 1 извршилац

ЋИРИЛОВИЋ (ПЕРИША) МАРИЈАНА

Логопед - 1 извршилац

ВУКАДИНОВИЋ (РАТОМИР) СНЕЖАНА

Документ у прилогу

 

 

 

Дана 14.10.2019 Дом здравља "Др Симо Милошевић" објављује

Одлуку о избору кандидата

За пријем у радни однос на неодређено време, са пуним радним временом

1.Доктор медицине специјалиста изабрани лекар за жене - 1 извршилац

МАНОЈЛОВИЋ ДР СУЛТАНА

Документ у прилогу

2.Стоматолошка сестра-техничар - 1 извршилац

МАРКОВИЋ (РАДОСЛАВ) БОЈАНА

Документ у прилогу

 

 

 

 

Дана 14.10.2019 Дом здравља "Др Симо Милошевић" објављује

ИНТЕРНИ ОГЛАС

За доделу специјализација

1. ОПШТЕ МЕДИЦИНЕ - 1 доктор медицине

2. ДЕЧИЈЕ И ПРЕВЕНТИВНЕ СТОМАТОЛОГИЈЕ - 3 доктора стоматологије

3. ПАРАДОНТОЛОГИЈЕ И ОРАЛНЕ МЕДИЦИНЕ - 1 доктор стоматологије

4. ОРАЛНА ХИРУРГИЈА - 1 доктор стоматологије

5. ОРТОПЕДИЈА ВИЛИЦА (ОРТОДОНЦИЈА) - 1 доктор стоматологије

6. СТОМАТОЛОШКЕ ПРОТЕТИКЕ - 1 доктор стоматологије

Документ у прилогу

 

 

 

Дана 04.10.2019 Дом здравља "Др Симо Милошевић" објављује

Jавни оглас

За пријем у радни однос на неодређено време, са пуним радним временом

1.Доктор медицине специјалиста изабрани лекар за жене - 1 извршилац

2.Стоматолошка сестра-техничар - 1 извршилац

3.Социјални радник - 1 извршилац

4.Логопед - 1 извршилац

Документ у прилогу

 

 

 

 

Дана 23.09.2019 Дом здравља "Др Симо Милошевић" објављује

Одлуку о избору кандидата

За пријем у радни однос на неодређено време, са пуним радним временом

Спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге - 1 извршилац

1.СИМИЋ ГОРДАНА

Документ у прилогу

Виши физиотерапеут - 1 извршилац

1.СТЕВИЋ (РАДОВАН) ЉИЉАНА

Документ у прилогу

Доктор медицине /изабрани лекар - 2 извршиоца

1.ДР ИВАНА ЈЕЛЕСИЋ ПЕТРОВИЋ

2.ДР НИКОЛА РОШКО

Документ у прилогу

 

 

 

Дана 17.09.2019 Дом здравља "Др Симо Милошевић" објављује

Одлуку о избору кандидата

За пријем у радни однос на неодређено време, са пуним радним временом

Доктор медицине специјалиста у радиолошкој дијагностици - 1 извршилац

1.Мартиновић ДР Бранка

Документ у прилогу

 

 

 

 

Дана 04.09.2019 Дом здравља "Др Симо Милошевић" објављује

Jавни оглас

За пријем у радни однос на неодређено време, са пуним радним временом

1.Доктор медицине /изабрани лекар - 2 извршиоца

2.Виши физиотерапеут - 1 извршилац

3.Спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге - 1 извршилац

4.Доктор медицине специјалиста у радиолошкој дијагностици - 1 извршилац

Документ у прилогу

 

 

 

 

 

Дана 21.08.2019 Дом здравља "Др Симо Милошевић" објављује

Одлуку о избору кандидата

За пријем у радни однос на неодређено време, са пуним радним временом

1.Доктор стоматологије - 3 извршиоца

ДР МИНА СТОЈАНОВИЋ

ДР МАТИЈА КАРАХАСАН

ДР ВАЊА МИЛОШЕВИЋ

2.Доктор стоматологије специјалиста ортодонције - 1 извршилац

СПЕЦ. ДР СТОМ. МАРИЈА ХАЈДЕР

3.Доктор медицине /изабрани лекар - 4 извршиоца

ДР ГОРДАНА ПЕТРОВИЋ

ДР ИВАНА УСКОКОВИЋ ЂОРЂЕВИЋ

ДР ЈОВАНА ПРОДАНОВИЋ

ДР СЛАЂАНА ПЕТКОВИЋ БОГОМАЗ

Документ у прилогу

Документ у прилогу

 

 

 

 

 

Дана 20.08.2019 Дом здравља "Др Симо Милошевић" објављује

Одлуку о избору кандидата

За пријем у радни однос на неодређено време, са пуним радним временом

4.Виша медицинска сестра /техничар у поливалентној патронажи - 2 извршиоца

ЈЕЛЕНА КОЈИЋ-МИЛЕНКОВИЋ

ДРЕНКА ДОБРАНИЋ

5.Спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге - 1 извршилац

СВЕТЛАНА (ТОМИСЛАВ) НЕДИЋ

6.Домар /мајстор одржавања - 1 извршилац

СРЕЋКО (СТОЈАДИН) ВЕЛИЧКОВИЋ

7.Педијатријска сестра-техничар - 1 извршилац

ТАТЈАНА ЋИРИЋ МАТИЋ

8.Гинеколошко-акушерска сестра /бабица у ванболничком породилишту - 1 извршилац

ИВАНА (ЖИВОРАД) ЈОВАНОВИЋ

Документ у прилогу

 

 

 

 

 

Дана 07.08.2019 Дом здравља "Др Симо Милошевић" објављује

Jавни оглас

За пријем у радни однос на неодређено време, са пуним радним временом

1.Доктор стоматологије - 3 извршиоца

2.Доктор стоматологије специјалиста ортодонције - 1 извршилац

3.Доктор медицине /изабрани лекар - 4 извршиоца

4.Виша медицинска сестра /техничар у поливалентној патронажи - 2 извршиоца

5.Спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге - 1 извршилац

6.Домар /мајстор одржавања - 1 извршилац

7.Педијатријска сестра-техничар - 1 извршилац

8.Гинеколошко-акушерска сестра /бабица у ванболничком породилишту - 1 извршилац

Документ у прилогу

Please publish modules in offcanvas position.