радно време 7 - 20 ч, суботом, недељом и празницима: 8 - 18 ч

Јавни оглас, За пријем у радни однос са пуним радним временом на неодређено време

1. Доктор медицине/изабрани лекар – 5 извршиоца

2. Медицинска сестра-техничар – 5 извршиоца

3. Здравствени радник са завршеном вишом, односно високом струковном школом здравствене струке-виша медицинска сестра – 2 извршиоца

4. Спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге – 5 извршиоца

5. Виши физиотерапеут – 1 извршилац

6. Дипломирани правник за правне, кадрвске и административне послове – 1 извршилац

7. Референт за финансијско-рачуноводствене послове – 1 извршилац

Документ у прилогу