радно време 7 - 20 ч, суботом, недељом и празницима: 8 - 18 ч

Јавни оглас, За пријем у радни однос са пуним радним временом на неодређено време

1. Виши физиотерапеут – 1 извршилац

2. Физиотерапеутски техничар – 1 извршилац

3. Возач – 2 извршиоца

4. Спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге – 1 извршилац

Документ у прилогу