радно време 7 - 20 ч, суботом, недељом и празницима: 8 - 18 ч

Обавештење за пријем у радни однос на неодређено време

Дана 07.03.2022. Дом здравља „Др Симо Милошевић“ објављује Обавештење за пријем у радни однос на неодређено време

1. Доктор медицине /изабрани лекар – 3 извршиоца

2. Медицинска сестра-техничар – 3 извршиоца

3. Виша медицинска сестра-техничар – 1 извршилац