радно време 7 - 20 ч, суботом, недељом и празницима: 8 - 18 ч

Јавни оглас за пријем у радни однос са пуним радним временом, на неодређено

Дана 23.02.2022. Дом здравља “Др Симо Милошевић” објављује Jавни оглас за пријем у радни однос на неодређено време, са пуним радним временом

1. Доктор медицине/изабрани лекар – 3 извршиоца

2. Медицинска сестра-техничар – 3 извршиоца

3. Здравствени радник са завршеном вишом, односно високом струковном школом здравствене струке -1 извршилац

Документ у прилогу