радно време 7 - 20 ч, суботом, недељом и празницима: 8 - 18 ч

Обавештење за пријем у радни однос, на неодређено

Дана 22.02.2022. Дом здравља „Др Симо Милошевић“ објављује Обавештење за пријем у радни однос на неодређено време

1. Доктор медицине специјалиста  у специјалистичкој делатности/специјалиста офталмологије – 1 извршилац

2. Доктор медицине специјалиста у специјалистичкој делатности/специјалиста психијатар – 1 извршилац

3. Доктор медицине специјалиста у специјалистичкој делатности/специјалиста психијатар – 1 извршилац