радно време 7 - 20 ч, суботом, недељом и празницима: 8 - 18 ч

Јавни оглас за пријем у радни однос са пуним радним временом на неодређено време

Дана 09.2.2022. Дом здравља “Др Симо Милошевић” објављује Jавни оглас за пријем у радни однос на неодређено време, са пуним радним временом

1. Доктор медицине специјалиста  у специјалистичкој делатности/специјалиста офталмологије – 1 извршилац

2. Доктор медицине специјалиста у специјалистичкој делатности/специјалиста психијатар – 1 извршилац

3. Доктор медицине специјалиста /изабрани лекар за децу – 1 извршилац

 

Документ у прилогу