Набавкe за 2022 у складу са чл. 27. став 1. Закона о јавним набавкама

Набавка Услуга Одржавања беле технике-Клима уређаја, референтни број. 16/22

 Документ у прилогу

Набавка фискалних каса за потребе Дома здравља, референтни број 14/22

Документ у прилогу

Израда идејног пројекта на основу кога се  изводе радови на изградњи пројекта екстензивног и интензивног проходног ,,ЗЕЛЕНОГ КРОВА“ на анексима ,,Ц“ и ,,Д“ обкекта Дома здравља „Др Симо Милошевић у улици Пожешка 82. Београд, референтни број 13/22

Документ у прилогу

Одлука за доделу уговора – за објаву пројекат Дома здравља “Др Симо Милошевић”, референтни број 13/22

Документ у прилогу

Набавка услуга одржавања телефонских централа“ за Дом Здравља „Др. Симо Милошевић“, Референтни број: 11/22

Документ у прилогу

Одлука о додели уговора за објаву телефонске централе Дома здравља “Др Симо Милошевић”, референтни број 11/22

Документ у прилогу

Набавкa Услуга Одржавања беле технике-Опреме за домаћинство у Дому здравља у Дому здравља“ ,

Референтни број: 10/22

 

Документ у прилогу

Услуга  анализe доза зрачења и дезиометријске контроле рендген апарата „Др Симо Милошевић”, референтни број 9/22

Документ у прилогу

Одлука за објаву анализа дозе зрачења Дома здравља “Др Симо Милошевић”, референтни број 9/22

Документ у прилогу

Услуга одржавања водоводне и канализационе мреже Дома здравља„Др Симо Милошевић”, референтни број 8/22

Документ у прилогу

Одлука о додели за објаву водовод Дома здравља “Др Симо Милошевић”, референтни број 8/22

Документ у прилогу

“Здравствени периодични преглед лица професионално изложених затвореним изворима јонизујућих зрачења-Микронуклеусни тест”. Референтни број 7/2022

Документ у прилогу

Одлука за објаву јонизујућа зрачења Дома здравља “Др Симо Милошевић”, референтни број 7/2022

Документ у прилогу

 

Набавка потрошног материјала за одржавање објеката Дома здравља „Др Симо Милошевић, по партијама, референтни број 5/22

Документ у прилогу

Документ у прилогу

Одлука о додели Уговора – Набавка потрошног материјала за одржавање објеката Дома здравља „Др Симо Милошевић, по партијама, референтни број 5/22

Документ у прилогу

Набавка резервних делова за возила Дома здравља „др Симо Милошевић“, референтни број 4/22

Документ у прилогу

Набавка резервних делова за возила Дома здравља „др Симо Милошевић“, референтни број 3/22

Документ у прилогу

Услуга осигурања имовине и лица запослених у Дому здравља „др Симо Милошевић“, референтни број 2/22

Документ у прилогу

Одлука о додели Уговора –Услуга осигурања имовине и лица запослених у Дому здравља „др Симо Милошевић“ бр. 2/22

Документ у прилогу

СЕРВИСИРАЊЕ И ПОПРАВКА СЛУЖБЕНИХ АУТОМОБИЛА

ДОМА ЗДРАВЉА „ДР СИМО МИЛОШЕВИЋ“РЕФЕРЕНТНИ БРОЈ 1/22

Документ у прилогу

Одлука о додели Уговора сервисирање и поправка службених аутомобила Дома здравља „Др Симо Милошевић“ 1/22

документ у прилогу