Набавкe за 2022 у складу са чл. 27. став 1. Закона о јавним набавкама

Набавка резервних делова за возила Дома здравља „др Симо Милошевић“, референтни број 3/22

Документ у прилогу

Услуга осигурања имовине и лица запослених у Дому здравља „др Симо Милошевић“, референтни број 2/22

Документ у прилогу

 

СЕРВИСИРАЊЕ И ПОПРАВКА СЛУЖБЕНИХ АУТОМОБИЛА

ДОМА ЗДРАВЉА „ДР СИМО МИЛОШЕВИЋ“РЕФЕРЕНТНИ БРОЈ 1/22

Документ у прилогу

Одлука о додели Уговора сервисирање и поправка службених аутомобила Дома здравља „Др Симо Милошевић“ 1/22

документ у прилогу