радно време 7 - 20 ч, суботом, недељом и празницима: 8 - 18 ч

Обавештење За пријем у радни однос на неодређено време, са пуним радним временом

Дана 03.08.2021. Дом здравља “Др Симо Милошевић” објављује Обавештење За пријем у радни однос на неодређено време, са пуним радним временом

1. Дипломирани економиста за финансијско-рачуноводствене послове – 1 извршилац

2. Референт за правне, кадровске и административне послове -1 извршилац