Пријава

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Јавне набавке у 2018. години

                                                       

Jавнa набавке мале вредности добара број Д 6/2018 Набавка стоматолошке опреме, по спецификацији Наручиоца

 

Link:

1. Јавна набавке на порталу града Београда

 

 

 

Јавна набавка мале вредности добара бр. Д 3/2018 Материјал за одржавање хигијене, по спецификацији Наручиоца

 

Link:

1.Jaвна набавка на порталу града Београда

 

 

 

Jавнa набавке мале вредности добара број Д 5/2018 Набавка штампаног  материјала, за потребе Дома здравља „др Симо Милошевић“, за 2018. годину, по спецификацији Наручиоца

1.Jaвна набавка на порталу града Београда

 

 

 

 

Јавна набавка мале вредности услуга редни број У 5/2018 Одржавање  интегрисаног здравствено - информационог система Heliant Health“

1.Jaвна набавка на порталу града Београда

 

 

 

 

Јавна набавка мале вредности добара бр. Д 4/2018 Набавка штампаног  материјала, за потребе Дома здравља „др Симо Милошевић“, за 2018. годину, по спецификацији Наручиоца

Link:

 

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=182361

 

 

 

 ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
РЕДНИ БРОЈ ПП 1/2017

НАБАВКА ТРАКА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ШЕЋЕРА У КРВИ ЗА АПАРАТЕ ACCU-CHEK "Activa" И   ACCU-CHEK "Performa"

 

1.Jaвна набавка на порталу града Београда

 

 

 

 

План јавних набавки Дома здравља "Др Симо Милошевић" за 2018. годину

 

1. План јавне набавке

Исправка плана јавних набавки за 2018-ту

Јавна набавка мале вредности услуга бр. У4/2018 „Сервисирање и одржавање службених возила Дома здравља “Др Симо Милошевић“

 

1.Јавна набавка на порталу града Београда

 

 

 

 ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА

РЕДНИ БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ- Д 2/2018 

Набавка штампаног материјала,за потребе дома здравља "др Симо Милошевић ",за 2018-ту годину по спецификацији наручиоца

1. Јавна набавка на порталу града Београда

 

 

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА

РЕДНИ БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - У 1/2018

"Услуга осигурања имовине и лица запослених у Дому здравља "Др Симо Милошевић" 

1. Јавна набавка на порталу града Београда

 

 

 

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА

РЕДНИ БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - У 2/2018

"Сакупљање, транспорт и третман отпада са потрошним материјалом, по партијама" 

1. Јавна набавка на порталу града Београда

 

 

 

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА

РЕДНИ БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - У 3/2018

"Одржавање и поправка постојеће стоматолошке опреме са резервним деловима и ремонт централних компресора за ваздух, по партијама" 

1. Јавна набавка на порталу града Београда

 

 

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА

РЕДНИ БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ Д 1/2018

"Набавка канцеларијског потрошног материјала, за потребе Дома здравља „Др Симо Милошевић“, за 2018. годину, по спецификацији наручиоца, по партијама"

1. Јавна набавка на порталу града Београда

Please publish modules in offcanvas position.