Пријава

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
Slider

Служба за социјалну медицину, здравственоинформациони систем и поливалентну патронажу

 

Начелник службе: др Оливера Лукић, специјалиста социјалне медицине
Телефон : 3538- 444

Главна сестра службе: Снежана Шиклић, виша медицинска сестра


Одсек социјалне медицине и здравствене статистике
Телефон : 3538- 445

У Одсеку раде : лекар специјалиста социјалне медицине, струковна медицинска сестра , административни радници - рефернтистатистике и информатичари.


Овај одсек својим радом :

 • Oбједињује и подржава рад свих осталих служби у Дому здравља.

 • Учествује у организацији и координацији примарне здравствене заштите.

 • Анализира структуру и функционисање здравствене установе.

 • Анализира здравствено стање и здравствене потребе становништва.

 • Израђује план здравственог рада Установе уз нормирање кадра и прати његову реализацију.

 • Израђује периодичне статистичке извештаје.

 • Обрађује податке у оквиру праћења показатеља квалитета рада.

 • Прати и анализира оптерећеност лекара.

 • Развија, координира, спроводи и евалуира здравствено- васпитне програме у Установи и заједници.

 • Даје стручно мишљење и идејно решење за садржај и облик здравствено-васпитних едукативних средстава.

 

Oдсек информатике
Телефон : 3538- 433

У оквиру социјалне медицине налази се  одсек информатике који се бави увођењем и одржавањем хардверских и софтверских решења рачунара и рачунарског система , аутоматском обрадом података, пријавом и одјавом корисника који приступају систему, доделом овлашћења и лозинки, одржавањем базе података, саветовањем корисника рачунара ради што бољег коришћења система. Информатичари познају техничке особине система како би проверавали радне перформансе, уклањали мање кварове система и указали сервисерима на проблеме при раду.Здравствено-васпитне и промотивне активности
Телефон : 3538- 445

Координатор здравственог васпитања:
Биљана Сушић, струковна медицинска сестра

Здравствено-васпитни рад спроводи се по утврђеној методологији у свим службама и одељењима. Усмерен је на заштиту, очување и унапређење здравља, откривањем и сузбијањем ризичних фактора, стицањем знања, вештина и навика, односно промена у понашању у циљу здравог начина живота.

У оквиру ове службе обавља се

 • координација свих служби и ативности у области здравствено васпитног рада Дома здравља, пратећи притом Календар јавног здравља.

 • поред индивидуалних и групних услуга, спроводе се и здравствено-промотивне активности бројним манифестацијама, трибинама, стручним кампањама - како у самом Дому здравља, тако и ван њега.

 

 

Please publish modules in offcanvas position.