Пријава

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
Slider

Техничка служба

Техничка служба се бави текућим одржавањем свих техничких и других немедицинских послова Дома здравља . Врши анализу и даје предлоге за набавку опреме. Одељење за техничке послове у свом саставу има

 • Одсек за возни парк и

 • Управљање отпадом

Огранак   Баново брдо
Телефон: 3538-464
Адреса: ул.Пожешка 82 ,Чукарица

Шеф техничке службе:  Небојша Поповић, дипломирани инжињер машинства и организационх наука 3538-464

Техничка служба обавља

 • Обезбеђење и заштиту објеката и имовине Дома здравља

 • Законом прописане послове безбедности и здравља на раду

 • Послове заштите од елементарних непогода

 • Послове противпожарне заштите, као и сличне послове који се ставе у задатак

Редовно се

 • Одржавају сви објекати, инсталацијe и опрема

 • Одржава возни парк Дома здравља

 • Отклањају кварови и врше неопходне поправке у складу са могућностима и расположивим средствима и предметима рада

 • Врши Санитетски превоз болесника Дома здравља на дијализу

 • Одржава хигијена свих просторија

 • У нашем вешерају пере, пегла и врши расподела чистог веша

 • Организује прикупљање и отпрема медицински и други отпад

 
Сарадник за медицински отпад
Маја Петровић , виша медицинска сестра


Одговоран за возни парк и возаче
:
Ђукић Радисав

Дом здравља располажеса 26 аутомобила: за потербе кућног лечења, терена , патронаже, за лабораторију, за дијализу , за потребе поште, поделе требовања санитетског материјала, чистог и прљавог веша , као и остале сопствене потребе.

Please publish modules in offcanvas position.