Пријава

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
Slider

Конкурс

Дана 20.03.2018 Дом здравља "Др Симо Милошевић"објављује

Одлуку о избору кандидата

За пријем на неодређено време

1.Стоматолошка сестра-техничар,на неодређено време у Служби за стоматолошку здравствену заштиту 1 извршилац

Документ у прилогу

 

 

 

Дана 20.03.2018 Дом здравља "Др Симо Милошевић" објављује

Одлуку о избору кандидата

За пријем на неодређено време

1.Специјалиста педијатрије,на неодређено време у Служби за здравствену заштиту деце и омладине 1 извршилац

Документ у прилогу

 

Дана 19.03.2018 Дом здравља "Др Симо Милошевић" објављује

Одлуку о избору кандидата

За пријем на неодређено време

1.Дипломирани правник,на неодређено време у Служби за правне ,економско-финансијске,техничке и др.послове - 1 извршилац

Документ у прилогу

 

 

 

 

Дана 07.03.2018 Дом здравља "Др Симо Милошевић" објављује

Jавни оглас

За пријем у радни однос на одређено време

1.Дипломирани економиста у Служби за правне, економско-финансијске, техничке и др. послове - 1 извршилац

Документ у прилогу

 

 

 

 

 

 

Дана 07.03.2018 Дом здравља "Др Симо Милошевић" објављује

Одлуку о избору кандидата

За пријем у радни однос на неодређено време

1.Доктора специјалисте педијатрије у Служби за здравствену заштиту деце и омладине - 1 извршилац

2.Доктора специјалисте офталмологије у Специјалистичко-консултативној служби(одељење офталмологије) - 1 извршилац

3.Виши лабораторијски техничар у Служби за лабораторијску дијагностику - 2 извршиоца

4.Медицинска сестра-техничар у Служби за општу медицину - 2 извршиоца

5.Стоматолошка сестра-техничар у Служби за стоматолошку здравствену заштиту - 1 извршилац

6.а)Дипломирани правник у Служби за правне, економско-финансијске, техничке и др. послове - 1 извршилац

6.б)Возач у Служби за правне, економско-финансијске, техничке и др. послове - 1 извршилац

6.ц)Спремачица у Служби за правне, економско-финансијске, техничке и др. послове - 1 извршилац

Документ у прилогу

 

 

 

 

 

Дана 21.12.2017 Дом здравља "Др Симо Милошевић" објављује

Одлуку о избору кандидата

За пријем у радни однос на неодређено време

1.Доктора Медицине у Служби опште медицине-4 извршиоца

Документ у прилогу

 

 

 

 

Дана 18.12.2017 Дом здравља "Др Симо Милошевић" објављује

Одлуку о избору кандидата

За пријем у радни однос на неодређено време

1.Медицинске сестре у Служби опште медицине-4 извршиоца

Документ у прилогу

 

 

 

 

Дана 18.12.2017 Дом здравља "Др Симо Милошевић" објављује

Одлуку о избору кандидата

За пријем у радни однос на неодређено време

1.Више медицинске сестре у Служби опште медицине-1 извршиоца

Документ у прилогу

 

 

 

 

Дана 18.12.2017 Дом здравља "Др Симо Милошевић" објављује

Одлуку о избору кандидата

За пријем у радни однос на неодређено време

1.Спремачица у Служби за правне, економско-финансијске, тех. и др. послове-2 извршиоца

Документ у прилогу

 

 

 

 

Дана 15.12.2017 Дом здравља "Др Симо Милошевић" објављује

Одлуку о избору кандидата

За пријем у радни однос на неодређено време

4.Рачуноводствени сарадник у Служби за правне, економско-финансијске, тех. и др. послове-1 извршилац

Документ у прилогу

 

 

 

 

Дана 06.12.2017 Дом здравља "Др Симо Милошевић" објављује

Јавни оглас

За пријем у радни однос на неодређено време

1.Доктор медицине у Служби опште медицине-4 извршиоца

2. Медицинска сестра-техничар у Служби опште медицине-4 извршиоца

3. Виша медицинска сестра- у Служби опште медицине-1 извршилац

4.Рачуноводствени сарадник у Служби за правне, економско-финансијске, тех. и др. послове-1 извршилац

5.Спремачице -у Служби за правне, економско-финансијске,техничке и др.послове- 2 извршиоца

 Документ у прилогу

 

Please publish modules in offcanvas position.